Slavnostní pietní akt 2023

 u příležitosti 78. výročí

od konce 2. světové války

Termín: 8. května 2023 (pondělí) 

Čas: 11:00 hodin – zahájení pietního aktu na Folknářích         

Místo: Folknáře, Děčín XXVIII

Program:   státní hymna – zpívá sbor SAH

                  (pod vedením Mgr. Jany Štrbové)

           slavnostní projev

                  slavnostní pietní akt k uctění památky obětí 2. světové války

Organizátor a spolupořadatelé:

Statutární město Děčín

Židovská obec Děčín

Česká obec sokolská

Další program:

Děčín – pietní akt kladení věnců padlým hrdinům pokračuje na jednotlivých hřbitovech: Folknáře, Březiny, Boletice nad Labem a Škrabky.

Dále je možno se zúčastnit 08.05.2023 pietního aktu v České Kamenici

Česká Kamenice – Rabštejn

Začátek ve 14:00 – slavnostní kladení věnců

Od 15:00 – 17:00 hodin bude pro veřejnost otevřena expozice bývalého koncentračního tábora Rabštejn.

MP Děčín kontaktujte prosím Bc. Jaroslav Horák 775353534 jaroslavhorak@email.cz

                                      nebo Pavel Sinko            773985563 pavelsinko@seznam.cz

Členství a přihláška do ČSSD. 

Podpořte svobodu, solidaritu, spravedlnost a sociálně odpovědný rozvoj naší země!

Sdílíte sociálně demokratické hodnoty svobody, spravedlnosti a solidarity? Zajímáte se o politiku a veřejný život? Trápí vás současný stav české společnosti? Nesouhlasíte s politikou pravicových vlád? 

Staňte se členy České strany sociálně demokratické. Zapojte se do politického dění a pomozte nám prosazovat sociálně odpovědný rozvoj naší země!

Proč vstoupit do ČSSD?

 1. ČSSD je nejstarší fungující českou demokratickou politickou stranou. Již více než 140 let se hlásí k hodnotám svobody, spravedlnosti a solidarity. K hlavním historickým výdobytkům sociální demokracie patří například osmihodinový pracovní den, všeobecné volební právo, sociální zabezpečení. 

 2. ČSSD je jedinou sociálně demokratickou stranou v postkomunistické Evropě, která nevznikla transformací z komunistické strany.

 3. Sociální demokraté hájí standardní západoevropský model sociálního státu (chceme kvalitní veřejné služby dostupné pro každého občana) proti pokusům české pravice usilující naopak o jeho demontáž a ohrožující tak demokratický vývoj v naší zemi.

 4. ČSSD je demokratickou politickou stranou otevřenou všem, kteří sdílí sociálně demokratické hodnoty. Nediskriminuje žadatele na základě rasy, pohlaví nebo náboženství. Ve svém vnitřním fungování se opírá o rozvinutý systém vnitrostranické demokracie. Prosazuje rovnost příležitostí a usiluje o větší zastoupení žen ve veřejném životě.

 5. ČSSD nabízí svým členům osobní rozvoj a uplatnění jejich schopností ve veřejném životě. Má propracovaný systém vnitrostranického vzdělávání a aktivně vyhledává nové talenty do veřejných funkcí. Umožňuje členům získávat nové zkušenosti, informace i společenské kontakty. Při výkonu jejich politických funkcí poskytuje svým členům odbornou podporu.

 6. ČSSD není pouze politickou stranou, ale i komunitou lidí sdílejících společné hodnoty. Spolupracuje s odbory, s občanskými iniciativami a hnutími na obranu sociální spravedlnosti a demokracie. Spolupracuje se sítí přidružených organizací (Mladí sociální demokraté, Sociálně demokratické ženy, Masarykova demokratická akademie, Dělnické tělovýchovné jednoty), které umožňují členům i sympatizantům rozvíjet řadu společenských, sportovních nebo odborných aktivit.

Šetříme, ale nestačí to.

Třetině Čechů už docházejí peníze a jedou na doraz.

Docházejí nám peníze. Každá desátá domácnost v Česku už žije bez jakékoli finanční rezervy a více než polovina z Čechů vychází s penězi jen obtížně. Ukázal to nově zveřejněný Index finančního zdraví.

Téměř třetina Čechů (29 %) žije jen s minimální finanční rezervou, která nepokryje ani jeden měsíc jejich průměrných životních nákladů. Ve schopnosti tvořit si krátkodobou finanční rezervu patří Česku v pořadí unijních zemí devátá příčka.

Každá desátá domácnost v zemi žije bez jakékoli finanční rezervy. Dvě třetiny těchto domácností přitom v minulosti byly schopné finanční rezervu tvořit. Vyplývá to z nového Indexu finančního zdraví Čechů, tedy průzkumu, který realizuje Česká spořitelna spolu se Sociologickým ústavem AV ČR a datovým portálem Evropa v datech. Více než polovina (57 %) respondentů také v průzkumu uvedla, že vychází s rozpočtem jen s obtížemi, a 41 % se obává, že se jejich finanční situace bude ještě zhoršovat. Průzkum analyzoval finanční rezervu Čechů v průběhu prosince minulého roku na reprezentativním vzorku 2003 respondentů.

Index finančního zdraví Čechů

Index finančního zdraví je společným projektem České spořitelny, Sociologického ústavu AV ČR a datového portálu Evropa v datech. Jeho cílem je průběžně analyzovat míru finančního zdraví obyvatel ČR v 6 oblastech:

1) Finanční rezerva

2) Spoření na stáří

3) Zadlužení

4) Pojištění proti rizikům

5) Náklady na bydlení

6) Přehled o hospodaření

Projekt čerpá data primárně z pravidelného sociologického dotazování reprezentativního vzorku populace (sběr dat provádí agentura Ipsos) a datových zdrojů Sociologického ústavu AV ČR a České spořitelny. Index finančního zdraví je součástí dlouhodobého výzkumu Index prosperity a finančního zdraví, který realizují Česká spořitelna a datový portál Evropa v datech, Seznam Zprávy jsou jeho mediálním partnerem.

„Každá desátá domácnost v Česku není aktuálně schopná vytvářet žádnou finanční rezervu a běžné životní náklady pokrývá z předchozích úspor nebo z půjček. Devět z deseti domácností je sice schopno vytvářet alespoň minimální finanční rezervu, byť nepřesahující jeden měsíc, často je to ale jen díky sdílení příjmů mezi členy domácnosti,“ říká Monika Hrubá, která v České spořitelně odpovídá za strategie finančního zdraví. „Je znepokojující, že dvě třetiny domácností, které dnes nedokážou tvořit žádnou rezervu, deklarují, že toho byly dříve schopny. A celých 40 % respondentů, kteří si krátkodobou finanční rezervu vytváří, zároveň přiznává, že muselo v uplynulých šesti měsících snížit částku, kterou si měsíčně odkládají,“ dodává.

Může být ještě hůř

Řada lidí nyní musí kvůli ekonomické a energetické krizi sahat do svých úspor. Až 57 % Čechů vyjde se svým současným příjmem jen s obtížemi. „Každý šestý Čech během uplynulého roku nedokázal zaplatit alespoň jeden ze svých běžných výdajů. To jsou například platby za energie, nájem, telefonní a internetové služby nebo splátky hypotečních, leasingových či jiných úvěrů,“ vysvětluje analytik Evropy v datech Tomáš Odstrčil. Jen na provoz domácnosti a potraviny totiž připadá až 45 % výdajů českých domácností, zjistil Index finančního zdraví.

Přes 40 % Čechů pak navíc předpokládá, že se jejich finanční situace v průběhu následujících tří let ještě zhorší. A to zejména proto, že jim příjem neporoste tak rychle jako výdaje.

Ekonom Dominik Stroukal, bývalý ředitel Liberálního institutu a člen NERV, obavy v podstatě potvrzuje: „Středně optimistické prognózy ukazují, že by inflační tlaky měly slábnout. Což ale znamená, že již tak drahé zboží a služby budou nadále zdražovat, jen pomaleji. Výjimkou mohou být energie, kde je pro pokles cen prostor.

Na poklesu cen energií se se Stroukalem shoduje i hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil, nicméně významnější zpomalení růstu cen zboží se podle něj můžeme dočkat až v druhé polovině letošního roku. V jeho závěru by se inflace snad mohla dostat pod pět procent.

„V letošním roce očekáváme mírný pokles české ekonomiky, která bude ovlivněna především poklesem spotřeby domácností. Důvodem bude nadále vyšší inflace než růst nominálních mezd,“ říká Navrátil. Podle dat OECD poklesla reálná mzda v Česku nejvíce ze všech zemí OECD.

Klíčovou otázkou podle Stroukala je, zda nezačne významně růst nezaměstnanost. Ocitnout se v inflací zkoušených časech bez práce by bylo pro většinu domácností kritické. „Bohužel se nám historicky nikdy nedařilo z rekordně nízkých nezaměstnaností vyskočit jen o trochu, tedy na přijatelnou úroveň, a dlouhodobě se tam držet. Ten pohyb zpravidla vyvolal spirálu, která vedla k recesi. A to bohužel nelze vyloučit ani nyní, nelze tedy vyloučit, že bude hůř,“ podotýká Dominik Stroukal.

Šetříme, ale málo

Devět z deseti českých domácností je sice stále schopno vytvářet pravidelnou finanční rezervu, u třetiny z nich jde ale o rezervu, která nepokryje ani obvyklé životní náklady na jeden měsíc.

O něco málo lépe jsou na tom s penězi ti, kdo ještě nezaložili rodinu. Z dat Indexu finančního zdraví lze vyčíst, že vytvářet si pravidelně ze svého měsíčního příjmu finanční rezervu zvládají dvě třetiny lidí žijících samostatně, případně jen s partnerem. Pětina z těchto respondentů (22 %) deklarovala, že není schopna ze svého platu nic ušetřit, 9 % musí pokrývat běžné náklady z úspor a 3 % z půjček.

 

„Z dat vidíme, že hlavními faktory, které ovlivňují, zda mají lidé k dispozici rezervu, jsou vzdělání, rodinný stav, způsob zajištění bydlení, příjem a zejména to, jak s ním vycházejí, a také využívání dalších spořicích a úvěrových produktů. Vysokoškoláci nejčastěji disponují krátkodobou finanční rezervou ve srovnání s lidmi s nižším vzděláním. Nejméně často mají krátkodobou finanční rezervu rozvedení a ovdovělí. Častěji ji mají k dispozici lidé žijící s partnerem, a naopak nejčastěji krátkodobými úsporami disponují lidé svobodní žijící bez partnera,“ doplňuje Kamila Fialová, ekonomka ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Výrazně častěji pak mají krátkodobou rezervu k dispozici lidé žijící ve vlastním bydlení oproti těm, kteří žijí v nájmu. „Lze také říci, že pokud domácnost hospodaří tak, že si musí brát půjčky či úvěry, její schopnost vytvářet krátkodobé úspory je významně nižší. Na druhou stranu, pokud domácnost disponuje spořicími produkty, výrazně častěji má vytvořenou i krátkodobou finanční rezervu,“ říká Fialová.

Zhruba dvě třetiny české společnosti jsou finančně zdravé a dá se předpokládat, že budou stávající ekonomické tlaky zvládat i nadále. Třetina Čechů ale žije s rizikem, že ztratí-li například práci, ocitnou se rázem bez jakékoliv finanční rezervy.

MONIKA HRUBÁ, CHIEF FINANCIAL HEALTH & CX OFFICER V ČESKÉ SPOŘITELNĚ

Ty, kteří si finanční rezervu netvoří, najdeme logicky hlavně mezi osobami s nízkým vzděláním a příjmem. Často jde o lidi, kteří mají nějakou spotřebitelskou půjčku a obvykle bydlí v pronajatém bytě. Ve vyšší míře jde o osoby rozvedené a domácnosti s pouze jedním ekonomicky aktivním členem. Čistý měsíční příjem takové domácnosti je často pod hranicí 20 000 Kč; čistý osobní příjem jedince pak pod hranicí 15 000 Kč.

Naše úspory v mezinárodním kontextu

Také data získávaná na mezinárodní úrovni popisují situaci v České republice podobně jako výše prezentovaný výzkum agentury Ipsos pro Českou spořitelnu, tvrdí Kamila Fialová z Akademie věd ČR.

Z šetření EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions) například vyplývá, že 7 % českých domácností nemělo vůbec žádné úspory a z domácností, které si nějakou rezervu vytvářely, by 39 % z těchto svých úspor nevydrželo žít déle než tři měsíce. „Situace v České republice ale byla lepší, než je průměr EU, kde rezerva zcela chyběla pětině domácností,“ vysvětluje Kamila Fialová a dodává:. „Zajímavým zjištěním je fakt, že krátkodobou finanční rezervu mají v Česku k dispozici muži i ženy bez významnějšího rozdílu, nicméně výše rezervy se již podle pohlaví významně odlišuje – muži mají ve srovnání s ženami větší pravděpodobnost mít finanční rezervu, která vystačí alespoň na tři měsíce. Důvodem může být velký rozdíl ve mzdách mužů a žen, který je v Česku dlouhodobě jedním z největších v Evropě.“

Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz

Někdy stačí jediný paprsek slunce, aby zazářila duha, někdy stačí málo, abychom potěšili lidi okolo nás: Laskavé slovo, pozdrav, úsměv…

Štěstí a zdraví v novém roce 2023 přeje ČSSD Děčín. 

Kozí dráha žije - ukončení sezóny 2022

Děkujeme všem co podpořili  ČSSD. ???????? 

Výsledek  ČSSD                2,48 %.


 

Zvýšíme dotace a podporu města na kulturní, sportovní
a společenské akce

 • Prioritou je výstavba kryté haly pro sálové sporty
 • Sportovním spolkům navýšíme finanční příspěvek pro
  přímou podporu sportu a stabilizaci provozních nákladů
 • Budeme podporovat zřizování osadních výborů a jiných občanských sdružení i v okrajových částech města
 • Budeme pokračovat v revitalizaci areálu letního kina Bažantnice

Komunální volby 23. a 24. září 2022:

Nevzdáme to! Stojí to za to.

Volbou celé kandidátky (křižkem u č.6.)  ČSSD podpoříte všech 27 kandidátů. Děkujeme

Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5% hlasů z celkového počtu platných hlasů. Může se stát, že kandidát, který, jakožto jednotlivec, obdrží nejvíce hlasů ze všech kandidátů všech volebních stran, nemusí být do zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana jako celek nedostane potřebných 5% hlasů. Čím více hlasů celá strana obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá. Děkujeme.

HEZKÝ  POČIN  DĚČÍNSKÉHO  SDRUŽENÍ

Děčínské hudební sdružení YOUNG SELEKTAZZ se rozhodlo uspořádat benefiční koncert reggae hudby, v rámci poděkování všem pracovníkům zachraňujícím oblast Hřenska od tragického požáru a především pomoci tolik zkoušené obci se svými částmi Mezní Loukou a Meznou, kde byly mimo jiných škod zničeny do základů i tři obytné domy. Veřejnost je oprávněně zvědavá na odborné vyhodnocení příčin této tragické události a zda k tomu nepomohl i zvláštní přístup národního parku necháva- jící pouze na přírodě likvidaci zničených stromů po napadení kůrovcem. Možná by to mělo nějaký smysl v oblasti bez osídlení. Ale v případě oblasti Hřenska je to přinejmenším podivné řešení, které je přímo tragické pro tamní obyvatele. Mrtvé stromy suché jako troud působí v přírodě a i poblíž obytných domů jako zápalná šňůra. Na pomoc Hřensku proto hudební sdružení vymyslelo výše uvedenou akci, kterou uspořádalo už za týden po svém rozhodnutí – v sobotu šestého srpna v prostorech podmokelské tržnice na Husově náměstí. Na uspořádání akce se podíleli všichni členové hudebního sdružení v čele s Matoušem Jetmarem.

Během krátké doby – jednoho týdne, bylo ve spolupráci s pracovníky děčínského magistrátu vše připraveno a tak v sobotu šestého srpna v poledne začala přehlídka reggae skladeb. Největší problém byl v tom, jak zabezpečit výběr finančních darů pro obec, aby to bylo v souladu se zákonem. Na schválení veřejné sbírky od Ústeckého kraje nebyl časový prostor a tak se pořadatelé rozhodli umístit zvětšený QR kód Hřenska na několika místech tržnice a dále i číslo konta obce u Komerční banky.

Pro posluchače bylo připraveno zázemí, včetně kvalitního občerstvení. Akce probíhala až do dvaceti dvou hodin. V osmnáct hodin se na koncert dostavil starosta Hřenska JUDr. Zdeněk Pánek s doprovodem. Po jeho přivítání dostal od pořadatelů slovo, kdy ve svém obsáhlém proslovu popsal přítomným hrůzu, která je postihla a i vylíčil obětavý zásah především hasičů na likvidaci této události. Jeho proslov byl vyslechnut s nevšedním zájmem přítomných, neboť řadu detailních informací slyšeli díky panu starostovi poprvé a odměnili jej za to velikým potleskem.

Protože se řada děčínských občanů nemohla z důvodu dovolených, jiných akcí a bohužel i vzhledem k omezenému času na propagaci, zúčastnit tohoto benefičního koncertu, uvádím dále číslo konta obce Hřensko, na které mohou tito občané podle svých možností finančně přispět. A pomoci tak k tomu, aby se co nejdříve odstranily škody v tolik pro nás i ostatními turisty oblíbeném rekreačním středisku.

Číslo konta obce Hřensko je:  43 - 8645470217 / 0100,  variabilní symbol:  5269 .

Kolem příjmu financí od dárců je zatím situace méně přehledná, neboť se s touto  veřejnou finanční sbírkou pro Hřensko zabývá m.j. i litoměřická diecéze. Hřensko ke dni 12. srpna obdrželo od dárců přímo na svůj účet (i za pomoci této akce) cca 201 tisíc Kč.

Na závěr patří poděkování hudebnímu sdružení YOUNG SELEKTAZZ za uspořádání tohoto benefičního koncertu.                                                                                                      

                                                                                                   Pavel Sinko  (ČSSD)

Přijďte podpořit hasiče za jejich úsilí. heart

Přidáváme QR kód a účet obce Hřenska pro pomoc hasičům - 43-8645470217/0100  v.s. 5269

ROZLOUČENÍ S OSOBNOSTÍ NAŠEHO MĚSTA

V pátek prvního července jsme se společně s předsedou ČSSD v Děčíně Bc. Jaroslavem Horákem zúčastnili rozloučení s bývalým primátorem a předsedou ČSSD v Děčíně panem Františkem Pelantem, plukovníkem v.v. Policie ČR. Zemřel ve čtvrtek 23. června ve věku nedožitých 72 roků po trápení s covidem.

Na smutečním obřadu na děčínských Škrabkách se sešlo tolik smutečních hostů, že se všichni ani nevešli do obřadní síně. Důstojně se přišli s tímto velice známým děčínským občanem rozloučit mimo rodiny a přátel, zástupci krajského ředitelství Policie ČR, kde pracoval během úspěšné policejní kariéry jako ředitel kriminální služby v Ústí n.L. a nakonec jako ředitel okresního ředitelství v Děčíně. Čestná stráž a slavnostní salva od příslušníků policie doprovodili Františka Pelanta na jeho poslední cestě. Dále jej m.j. vyprovodili zástupci děčínského Magistrátu (kde pracoval čtyři roky jako primátor), působil i čtyři roky jako radní ve vedení Ústeckého kraje a v dozorčí radě Krajské zdravotní a.s.

Jeho úspěšné řízení našeho města začalo na konci roku 2010, kdy přebíral po komunálních volbách město s účetním schodkem více jak 194 mil. Kč, z důvodu přijatého dlouhodobého úvěru předchozím zastupitelstvem na realizaci akcí „Integrovaného plánu rozvoje města“ a na účtech města na konci tohoto roku zůstalo pouhých devatenáct milionů korun. Přitom se během volebního období v letech 2010 – 2014 mimo splácení výše uvedeného dluhu musel ustát i dopad celosvětové finanční krize – vysokého výpadku daňových příjmů. Pod jeho vedením město zvládlo i povodeň v r. 2013 a rovněž pozastavení vyplácení dotací v rámci ROP Severozápad. Přes tyto problémy a dále finančně velice náročnou investiční činnost města (např. stavba hloubkového nerezového bazénu na Starém Městě, přestavba Domova seniorů na Kamenické ulici, výstavba nové knihovny v Děčíně I., výrazná rekonstrukce děčínského Zámku, atd.), jsme předávali na konci roku 2014 nové koalici v čele s ANO finanční prostředky ve výši více jak 200 milionů korun.

Tolik pouze ve stručnosti zásluhy Františka Pelanta na rozvoji našeho města. Na výbornou spolupráci s ním se nedá zapomenout.

Pavel Sinko

místopředseda ČSSD v Děčíně

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 23.6.2022 zemřel bývalý primátor města Děčín, člen sociální demokracie, přítel František Pelant. Bylo mu 71 let. Primátorem města byl v letech 2010 až 2014.

Sociální demokracie Děčín vyjadřuje rodině a blízkým upřímnou soustrast.

Budeš nám chybět Franto.  

UCTĚNÍ   PAMÁTKY ČLENA  SOCIÁLNÍ  DEMOKRACIE

V pondělí 9. května v 11.00 hodin se uskutečnila v Děčíně u objektu v ulici Čsl. legií 876/18 (pod pamětní deskou) vzpomínková akce na Františka Sukdola zakládajícího člena Sociální demokracie v Děčíně v roce 1945. Tehdy obnovilo činnost této organizace několik děčínských občanů a František Sukdol se stal místopředsedou strany. Do Děčína byl převelen jako praporčík SNB a přímý účastník Pražského  povstání, kde se m.j. výrazně zúčastnil bojů o záchranu Československého rádia na Vinohradské třídě.  Za tuto činnost obdržel pamětní odznak „Bojovník rozhlasu“ a osvědčení „Vlast děkuje a nezapomíná“.  Do Děčína nastoupil jako velitel stanice Sboru národní bezpečnosti v Chrochvicích a následně po povýšení  na vrchního strážmistra, jako velitel stanice v Podmoklech.

V poválečné době se aktivně zapojil i do společenského života a v roce 1946 byl zvolen poslancem tehdejšího národního výboru a členem rady města. Velice aktivně pracoval na výstavbě koupaliště pod zámkem. V roce 1948 ale nesouhlasil se sloučením sociální demokracie a komunistické strany a to se následně projevilo v problémech při jeho pracovní činnosti. Na konci tohoto roku byl tehdejším ministrem vnitra převeden do trvalé výslužby a tak začaly přechodné existenční problémy jeho rodiny.

Spolubojovníci z barikád na něj ale nezapomněli a tak se každý rok 5. května vždy zúčastňoval setkání bojovníků o pražský rozhlas až do roku 1972 – dokud mu to umožňoval zdravotní stav.

Při vzpomínkové akci na tohoto význačného děčínského občana byly předsedou ČSSD v Děčíně Bc. Jaroslavem Horákem vzpomenuty jeho zásluhy o stát a naše město a místopředseda Pavel Sinko přednesl děkovný dopis zaslaný Františku Sukdolovi v roce 1973 představitelem bojovníků o Čs. rozhlas majorem Antonínem Rakoušem.

                                                                                                                                                                                                            P.S.