Česko ???????? si zaslouží silného bojovníka, který se za něj v Evropě bude prát. Lubomír Zaorálek právě zvítězil ve volební superdebatě na ČT24. Moc děkujeme ???? všem divákům za podporu. Prokázalo se, že jeho životní zkušenosti a náš ✊ boj za obyčejné občany jsou ta správná cesta pro Česko. Volte číslo 20.

Celou debatu si můžete pustit zde:

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/zive-kandidati-do-europarlamentu-debatuji-o-evropske-budoucnosti-i-migraci-349777?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1mOEpY_EYQyDILpfMXzw3LfyGUpYyyG-L-HFVRF9khHRSLrjcPCsMqC7g_aem_ATLMcLVnfs6XY9ZEFM98eUbFO0tJGWGeqTg5tg1tyrpTDH2XHlGAJEhxR66z5fHKjhzrLLw6iw7797A88V_rGClE

1.

zaoralek04

Lubomír Zaorálek

je místopředseda Sociální demokracie, vysokoškolský pedagog, je zástupcem MDA v byru Nadace pro evropská progresivní studia (FEPS), bývalý poslanec a ministr kultury ČR (2019–2021), v letech (2009–2018) byl místopředsedou Sociální demokracie, byl ministrem zahraničních věcí ve vládě Bohuslava Sobotky (2014–2017), vystudoval filozofii a ekonomii na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, patřil mezi zakladatelem Občanského fóra na Ostravsku.

2.

ostra 2

Daniela Ostrá

je místopředsedkyně Sociální demokracie a odborná asistentka Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého. Zaměřuje se na oblast politického marketingu, volebních kampaní, politické komunikace a volebního chování. Je absolventkou Akademie sociální demokracie a PES Academy (vzdělávacího programu Strany evropských socialistů). Kromě odborné produkce příležitostně publikuje také v Deníku Referendum. Podílela se na vzniku mezinárodního sborníku Volby během pandemie.

3.

desatova 1

Lenka Desatová

je od roku 2021 předsedkyní Rady seniorů ČR, byla šéfredaktorkou časopisu Doba seniorů, dlouhodobě pracovala v médiích a marketingu.

4.

kotrbova

Kvetoslava Kotrbová

je vysokoškolská pedagožka, hygienička, epidemioložka, ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

5.

skolnikova 1

Klára Školníková

je spolupředsedkyní hnutí Budoucnost, pracuje jako analytička státní a evropské politiky životního prostředí, věnuje se tématům klimatické krize, správnému fungování demokratických struktur a důstojným pracovním podmínkám.

6.

Svoboda 4

Luděk Svoboda

je student Právnické fakulty Univerzity Karlovy, člen Mladých sociálních demokratů a Sociální demokracie. Pracuje v politickém think-tanku Masarykově demokratické akademii.

7.

ulrych03 1

Lukáš Ulrych

je místopředsedou sociální demokracie, předsedou Mladých sociálních demokratů, středoškolským učitelem a odborářem. Věnuje se tématu hospodářské politiky, lidským právům a klimatické krizi.

8.

brzobohata 2

Zuzana Brzobohatá

je profesí elektrotechnická inženýrka a ekonomka. Je členkou Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu, kde zastupuje neziskový sektor. Věnuje se tématům energetika, doprava, IT a ekonomickým záležitostem.

9.

hruza

Filip Hrůza

je ředitelem Institutu veřejné správy na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Působí také jako neuvolněný místostarosta městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Mezi jeho hlavní témata patří veřejná správa, meziobecní spolupráce či finanční řízení.

10.

hermanova

Monika Kaucká Hermannová

je právnička a ekonomka. Detailní znalosti evropské agendy sbírala během práce v kancelářích dvou europoslanců. Zaměřuje se na problematiku legislativy, daní a hospodářské politiky.

11.

wildmannova

Mirka Wildmannová

 je místostarostkou městské části Brno-Černovice, kde se věnuje oblasti rozpočtu a sociální politiky a snaží se aktivně podporovat mezigenerační aktivity. Je zároveň odbornou asistentkou na katedře Veřejné ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Specializuje se na otázky sociální a hospodářské politiky, na systém sociálního zabezpečení s důrazem na rodinnou politiku, sociální péči a hledá odpovědi na otázky budoucího nastavení sociálního státu v Evropě s důrazem na otázky vzdělání, work– life balance.

12.

Cardal 2

Michael Cardal

je student vysoké školy, člen Mladých sociálních demokratů a Sociální demokracie. Studuje Politologii a veřejnou politiku, zároveň pracuje v Progresivním analytickém centru jako junior analytik. Věnuje se zejména tématům, která pálí mladou generaci, ať už je to dostupné bydlení, spravedlivá klimatická politika, rovnoprávnost LGBTQ lidí či problematika duševního zdraví. 

13.

kovarik

Jakub Kovařík

je spolupředsedou hnutí Budoucnost. Pracuje jako datový analytik. Zaměřuje se na ekonomické otázky, především na negativní jevy spojené s monopoly/oligopoly, na daňovou politiku, veřejné služby a nedostatečně ohodnocenou práci.

14.

chlebo

 je hasičem a velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Aktivně zasahuje u požárů a mimořádných událostí nepřetržitě 50 roků. Je viceprezidentem Komory velitelů dobrovolných hasičů. Má vysokoškolské vzdělání, podílel se na rozvoji pojistného trhu v ČR, řídil pojišťovnu a byl členem prezidia České asociace pojišťoven.

15.

pavlik

je předsedou obvodního výboru SOCDEM Prahy 6. Působí jako vysokoškolský pedagog na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a jako ombudsman na Technické univerzitě v Liberci. Jeho hlavní témata jsou vzdělávání, sociální spravedlnost a rovné příležitosti žen a mužů.

16.

haug

Manuela Haug

působí jako místopředsedkyně hnutí Budoucnost. Jako psycholožka se zajímá o problematiku duševního zdraví. Kromě toho se také věnuje otázce postavení žen ve společnosti.

17.

Nenutilova 1

Věra Nenutilová

 je advokátka z Tachovska, žije a pracuje v pohraničí celý život. Profesně se specializuje na rodinné, pozemkové a zemědělské právo, a proto by se ráda zaměřila na ochranu zemědělské půdy a podporu českých zemědělců a včelařů.

18.

kosak 2

Jan Košák

je leader za Moravskoslezský kraj. Absolvent Evropské diplomatické akademie s pracovními zkušenostmi z Evropského parlamentu. Žil v několika zemích a mluví plynně vícero světovými jazyky. Pracuje jako Projektový manažer a pedagog. Jeho ústředními tématy jsou zahraniční politika, bezpečnost a boj za práva lidí v Česku i Evropě.

19.

scherfer

Radek Scherfer

je procesní a krizový manažer, zaměřuje se zejména na oblast zdravotnictví a informačních technologií.

20.

kaszper

David Kaszper

David Kaszper je pedagog volného času z Moravskoslezského kraje. Zároveň studuje Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Hlavní témata, která chce David řešit, jsou – boj proti nerovným podmínkám ve vzdělávání, podpora studentů a mládežnických organizací.

21.

cap

Bohumil Čáp

zakládal hnutí Budoucnost s důrazem na propojení sociálního a klimatického úsilí. Je člen i zaměstnanec odborové organizace, kde se věnuje mezinárodní spolupráci. 

22.

avatar

David Rouček

je student mezinárodního práva na Pařížské univerzitě a smluvním konzultantem OECD. Věnuje se různých tématech týkajících se mladých lidí, konkrétně přístupu ke kvalitnímu vzdělání, mobility, nebo pracovních míst, a pracujících lidí, konkrétně spravedlivých mezd a zajištění čistých pracovních míst během technologických změn.

23.

vesely

Ondřej Veselý

je advokátem v Písku. Zaměřuje se na smluvní vztahy k nemovitostem, trestní a rodinné právo. Věnuje se také problematice domácího násilí a násilí na ženách. V roce 2023 v této oblasto absolvoval půlroční kurz Rady Evropy zakončený závěrečnou zkouškou.

24.

kalaova 2

Alžběta Kálalová

je vystudovaná sociální pracovnice. Zaměřuje se na sociální témata, nerovnosti a rodinnou politiku. Ráda chodí do přírody a pomáhá jako dobrovolnice. Pochází z Východních Čech, nyní ale žije již více než deset let v Praze. Je členkou Sociální demokracie a působí jako místopředsedkyně Sociální demokracie v Praze. 

25.

marksova

Michaela Marksová

 je expertkou na problematiku rovných příležitostí, sociální a rodinnou politiku a dětská práva. V letech 2014–2017 byla ministryní práce a sociálních věcí. Od prosince je ředitelkou nově vzniklého think thanku SOLVO. Hovoří anglicky, německy a rusky.

26.

Dienstbier

Jiří Dienstbier

je právník a od roku 2011 do roku 2020 senátor ČSSD za kladenský volební obvod, v letech 2011–2013 byl místopředsedou ČSSD, v roce 2013 byl sociálně demokratickým kandidátem na úřad prezidenta republiky, od ledna 2014 do listopadu 2016 byl ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ve vládě Bohuslava Sobotky.

27.

spidla

Vladimír Špidla

je bývalý předseda Sociální demokracie, předseda vlády (2002– 2004), evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitost (2006–2010), ministr práce a sociálních věcí (1998–2002) a ředitel Masarykovy demokratické akademie (2011–2022). V době, kdy byl premiérem, tak se Česká republika stala členem Evropské unie. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

28.

roucek libor 1

Libor Rouček

je bývalý poslanec českého parlamentu (2002 – 2004) a
europoslanec (2004 – 2014). Od července 2009 byl prvním místopředsedou Evropského parlamentu. V roce 1977 emigroval do Rakouska, kde ve Vídni studoval politické vědy a sociologii. V letech 1988 až 1991 byl redaktorem Hlasu Ameriky, později jejím spolupracovníkem. V letech 1991 až 1992 byl zaměstnancem Královského institutu mezinárodních záležitostí v Londýně.

Návod, jak volit ve volbách do Evropského parlamentu 2024

Češi si poprvé volili své zástupce ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004. V roce 2024 se uskuteční v pořadí již páté. Jak volit či kroužkovat a kdy si zařídit voličský průkaz?

Volební rok 2024 odstartují začátkem června volby do Evropského parlamentu 

Termín a čas eurovoleb

V České republice volby tradičně probíhají dva dny, termín vyhlásil prezident Pavel koncem ledna. Uskuteční se v pátek 7. června a v sobotu 8. června 2024.

 • Pátek: Volební místnosti jsou otevřeny od 14 do 22 hodin.
 • Sobota: Volební místnosti jsou otevřeny od 8 do 14 hodin.

Co potřebuji s sebou, když jdu volit

Po příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svoji totožnost a státní občanství. To znamená, že se prokáže občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Pokud volič volí na voličský průkaz, tak je povinen ho po jeho předložení odevzdat volební komisi.

Kroužkování a volební lístky

Každému voliči přijdou do poštovní schránky na adresu jeho trvalého bydliště nejpozději tři dny před volbami volební lístky. Pokud volič zapomene své volební lístky doma, jsou poškozené či chybně označené, nic se neděje. Volič může požádat volební komisi o zcela nové a ta mu je vydá.

Od volební komise volič obdrží také úřední obálku s úředním razítkem, do které za plentou vloží pouze jeden hlasovací lístek s preferovanou kandidující stranou.

Ve volbách do Evropského parlamentu lze využít tzv. preferenční hlasy, nanejvýš dva kandidáty na vybraném hlasovacím lístku. Udělíte je zakroužkováním pořadového čísla u  vybraného kandidáta. V případě, že volič zakroužkuje více kandidátů, hlas připadne pouze dané straně, preferenční hlasy se nebudou počítat.

Úřední obálku, ve které je hlasovací lístek vybrané strany s případnými zakroužkovanými až dvěma kandidáty, vhodíte před očima komise do volební urny.

Kdy je hlas neplatný

 • V úřední obálce se nachází více hlasovacích lístků (např. z důvodu slepení).
 • Hlasovací lístek není vložen v úřední obálce.
 • Hlasovací lístek je přetržený.
 • V úřední obálce je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise.

Co dělat, pokud nemohu k volbám

Ve volbách do Evropského parlamentu není možné volit ze zahraničí. Čeští občané s bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie mohou hlasovat v dané zemi pro tamní kandidáty.

S voličským průkazem volič může volit v kterékoliv volební místnosti na území České republiky. O průkaz si lze zažádat ode dne vyhlášení termínu voleb na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště.

Zdroj:

https://www.seznamzpravy.cz

Chceš být členem volební komise v Děčíně u voleb do Evropského parlamentu?  

Prosím piště sms na tel: 775 35 35 34 nebo mail na jaroslavhorak@email.cz

Ve středu dne 08.05.2024 v 16:00 hodin končí lhůta pro podání delegace členů, případně náhradníků, do okrskových volebních komisí v Děčíně pro volby do Evropského parlamentu, zmocněnci politických stran, politických hnutí nebo koalic.

Více informací https://www.mmdecin.cz/volby-do-ep

Termín eurovoleb 2024 v Česku byl stanoven na 7. a 8. června 2024.

Zahájili jsme kampaň do Evropského parlamentu

Lidé, kteří pracují, musí mít na slušný život. Platí to bez ohledu na zemi, ve které žijí. Evropa musí být dobrým domovem pro všechny evropské národy.

Nelze dopustit, aby peníze, které se v té které národní ekonomice vytvoří, utíkaly jinam. Naše životní úroveň se musí začít zase přibližovat „starým“ členským zemím. To jsou hlavní poselství, která zazněla na zahájení kampaně Sociální demokracie do evropských voleb 2024. Program a kandidáty, se kterými jde Sociální demokracie do nejbližších voleb, najdete na webu eu.socdem.cz.

„Osmého června přijde zmrtvýchvstání Sociální demokracie. Sociální demokracie je tradicí a odrazem této země. Všichni v naší společnosti musí mít stejnou šanci. Solidarita a soudržnost jsou tradicí naší společnosti,“ zdůraznil lídr voleb do Evropského parlamentu Sociální demokracie Lubomír Zaorálek.

„Chceme ve volbách oslovit především lidi, kteří poctivě pracují, jsou odpovědní ke své zemi, regionu, své obci a blízkým. Lidi, kteří dělají všechno správně, a přesto dnes zažívají těžké chvíle. Žije se jim hůř, než před dvěma nebo třemi lety, mají velké problémy. Cítili se střední třídou, cítili, že se dokáží postarat o svou rodinu i o své blízké, protože mají svou práci. Nyní mají problém splácet svoje účty,“ uvedl předseda Sociální demokracie Michal Šmarda. „Tito lidé ztrácejí víru, že budou prožívat jistou a spokojenou budoucnost. Třicet procent domácností má nárok na sociální podporu,“ dodal. „Proto chceme s evropskými sociálními demokraty prosadit, aby směrnice o minimální mzdě a důstojné práci byla pro členské země závazná. Společně chceme bojovat proti vyvádění nezdaněných zisků ze členských zemí, kde bohatství vzniká,“ přiblížil.

Lídrem Sociální demokracie je Lubomír Zaorálek. „Nikdy nezklamal, nikdy se nebál a stejně se bude chovat v Evropském parlamentu. Bude tam užitečný lidem od první chvíle. Bylo by chybou, kdyby v silné frakci Sociálních demokratů český hlas chyběl,“ zdůraznil.

Česká republika musí vzít Evropu vážně,“ vyzval Lubomír Zaorálek. „Názory obyčejných lidí a běžných domácností, jejich zájmy, nejsou zohledněny ve velkých projektech, jako je zelená dohoda,“ upozornil. Poukázal také na problém s vyváděním zisků. „Obrovská část práce, kterou tady vytváříme, odplouvá někam pryč. Jsou to stovky miliard ročně. Je to jako kdybyste měli v té zemi tepenné krvácení. A vláda s tím vědomě nedělá vůbec nic. Kdybychom dokázali změnit daňový systém, tak bychom nemuseli křičet, že nemáme peníze na zdravotnictví, nemáme peníze na školství, nemáme peníze na penze. To tady posloucháme každý den,“ zdůraznil. Podle Zaorálka musíme vzít dnešní situaci jako šanci nedívat se jenom s hrůzou do budoucnosti. „Zkusme se na to dívat tak, že něco nového přichází. Česká sociální demokracie se tohoto chce chopit a říci, že vidí budoucnost, ve které chceme žít a kterou si chceme osvojit. Je potřeba vytvořit férovou společnost, ve které lidi budou mít pocit, že do ní patří, že na ně někdo myslí,“ dodal Zaorálek.

Hostem zahájení kampaně byl lídr Strany evropských socialistů pro evropské volby Nicolas Schmit. Ten podpořil témata, s nimiž jde SOCDEM do voleb. „Je třeba zajistit, aby minimální mzda pomáhala lidem mít slušný život. Pracovat a zároveň žít v chudobě je nepřijatelné. Chceme dobré mzdy, protože chceme kvalitní práci a chceme vysokou produktivitu v ekonomice. To znamená, že musí fungovat spravedlivé, dobré a pevné kolektivní vyjednávání,“ vyzdvihl. Evropa podle něj čelí mnoha výzvám, ať už jde o klimatickou, energetickou krizi nebo výzvu nebezpečí války. „Evropa musí být silná. Lidský rozměr, lidská práva, to je sociální demokracie. V Evropě je silná sociálnědemokratická tradice. Čeští sociální demokraté nesmí chybět v Evropském parlamentu,“ zdůraznil. „Více než 10 nebo 15 procent Evropanů nemá peníze na to vytápět své domovy. Musí si vybrat: budu jíst nebo vytápět. Proto musíme podpořit ty nejzranitelnější domácnosti, aby nebyly nuceny tuto volbu dělat,“ řekl.

„Musíme se v Evropě postarat i o naši vlastní bezpečnost, protože nevíme, jaké jsou plány jednoho pošetilého pána v Moskvě. Musíme podporovat Ukrajinu, protože musíme zajistit bezpečnost demokratické Evropy,“ dodal Nicolas Schmit.

Veselé Velikonoce Vám přeje SOCDEM Děčín heart

Dovolujeme si Vás pozvat na živý přenos tiskové konference Sociální demokracie, na které se budeme věnovat těmto tématům:

- pokles reálných mezd a návrhy řešení

- reakce na vládní úpravy důchodového systému, včetně možnosti dřívějšího odchodu do důchodu u náročných profesí

- protesty zemědělců, jak řešit jejich požadavky

K těmto tématům i k aktuálnímu dění vystoupí lídr kandidátky pro evropské volby Lubomír Zaorálek, kandidátka Sociální demokracie do EP a předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová a místopředseda Sociální demokracie Karel Machovec.

Záznam:

https://fb.watch/qQ9EfR7ypZ/  

Všechno nejlepší všem ženám k MDŽ heart

Lubomír Zaorálek

lídr kandidátky SOCDEM do eurovoleb

Veselé Vánoce, všem občanům města Děčín - přeje Sociální demokracie Děčín.

Chceme lidem pomoci a zabránit růstu cen energií!

Poslanecká sněmovna se sešla na mimořádné schůzi k nárůstu cen energií. „Jde o další zbytečnou komedii bez reálného výsledku. Nebude z ní žádný výstup, nic se nevyřeší. Sociální demokracie chce lidem skutečně pomoci a zabránit růstu cen! Proto společně s Přísahou podala podnět k ERÚ. Termín pro připomínky vypršel v úterý. Vládní ani opoziční strany do té chvíle neudělaly nic. Pro nás je osud českých domácnosti důležitější než politické rozdíly. Proto jsme do toho šli,” vysvětluje předseda razantně.

Poslanecká sněmovna se sešla na mimořádné schůzi k nárůstu cen energií. „Jde o další zbytečnou komedii bez reálného výsledku. Nebude z ní žádný výstup, nic se nevyřeší. Sociální demokracie chce lidem skutečně pomoci a zabránit růstu cen! Proto společně s Přísahou podala podnět k ERÚ. Termín pro připomínky vypršel v úterý.  Vládní ani opoziční strany do té chvíle neudělaly nic. Pro nás je osud českých domácnosti důležitější než politické rozdíly. Proto jsme do toho šli,” vysvětluje předseda razantně.

Sociální demokracie a Přísaha v tomto týdnu zaslaly Energetickému regulačnímu úřadu připomínky k ohlášenému zvýšení cen regulované složky elektřiny: „Bereme situaci velmi vážně. Schůze Poslanecké sněmovny svolaná opozicí nic nevyřeší a vědí to všichni. Budeme poslouchat jen hodinové projevy,“ očekává Michal Šmarda.

Vláda zvýšení cen pouze bagatelizuje, když tvrdí, že půjde o navýšení v řádu jednotek procent. „Zdražení se dotkne všech. Pro běžnou rodinu to bude o více než 4 tisíce korun ročně. U těch rodin, kterým končí fixace, to může být i zvýšení o třetinu,“ varuje předseda SOCDEM. U domácnosti s průměrnou spotřebou 3 MWh s končící fixací by se zvedla částka zhruba o 10 tisíc korun. Zdražení se ale dotkne významně i firem. U průmyslových podniků s vysokou spotřebou energie může být zvýšení regulované složky i o 200 %. „V okolních zemích přistupují vlády k razantní podpoře průmyslu. Ve chvíli, kdy to naše vláda nedělá, podráží konkurenceschopnost českého průmyslu. A to ohrožuje i náš další hospodářský růst v době, kdy jsme se stále nedostali na předcovidovou úroveň, dodává.

Michal Šmarda poukázal na možnost financování obnovitelných zdrojů z prodeje emisních povolenek. „Vyzýváme vládu a parlamentní politiky, aby neprodleně přijali usnesení a učinili kroky k tomu, aby tuto část elektřiny neplatili české rodiny a české firmy. Chceme, aby byly tyto náklady byly hrazeny z výnosů z emisních povolenek, jak to umožňuje Evropská unie, apeluje dále Michal Šmarda. „Veřejnost očekává, že politici nebudou jen řečnit, ale budou konat. Jsou zvoleni od toho, aby občanům pomáhali,“ uzavírá.


Akce na Kozí dráze v rámci svátku 17. listopadu.

Dopravní společnost KŽC Praha ( zajišťující jinak letní rekreační provoz od 1.4. do 31.10.) vypravila čtyři párové spoje historického vlaku. První s odjezdem v 9.36 hod. z Děčína hl.n. Další spoje odjížděly z Děčína vždy po dvou hodinách. Přechodně v konečné stanici dráhy - Telnice, byl připraven pracovníky Krajského úřadu ve spolupráci s obcí kulturní program pro velké i malé účastníky akce. Přes nepříznivé počasí se zúčastnilo veliké množství spokojených občanů a tak k plné spokojenosti ze záchrany provozu na zajímavé Kozí dráze, schází provedení rekonstrukce druhé části tratě mezi Telnicí a Oldřichovem u Duchcova. Na toto čekají obce na této části tratě a i široká veřejnost.
Pavel Sinko


 

Ministr školství na školském výboru představil návrh rozpočtu na rok 2024.

Co by znamenalo schválení jeho návrhu❓

???? Škrty na platech školníků, kuchařek, hospodářů a dalšího nepedagogického personálu. Z hrubé mzdy kolem 26 tisíc by si pohoršili až o 500 korun.

???? Nedávno jsem četla rozhovor s vedoucí školní kuchyně na základní škole v Olomouci. „Nechce tady nikdo dělat. Je to dřina. Holky dřou, mají zničené ruky, záda,“ popisovala. A odměna? Kolem 23 tisíc hrubého! Přičemž často jsou platy ještě nižší.

???? Podle školských odborů tak budou muset ředitelé dorovnat platy tak, aby zaměstnanci neodešli. Učitelé se proto budou muset spokojit s platy pod 113 % letošního průměru. To je méně než v předchozích letech. Školství není priorita této vlády.

Chceme lidskost místo sobectví. ❤

Zatímco poslanci schůzují kvůli škrtům, které oberou drtivou většinu zaměstnanců, drobných živnostníků, rodin a seniorů, chystá Ministerstvo vnitra propagační plakátovou kampaň za 42 milionů korun. Do toho Úřad vlády a ministerstva vyplatily náměstkům a ředitelům sekcí mimořádné odměny 15 milionů korun.

Vláda si dělá z občanů dobrý den.

Sociální demokracie je pro lidskost místo sobectví. ????

???? Růst minimální mzdy neodpovídá životním nákladům.

????I na Slovensku se minimální mzda zvýšila víc než u nás.

Řešení❓

???? Automatické navyšování minimální mzdy.

???? Každý, kdo pracuje, si zaslouží příjem zaručující důstojný život.

SOCDEM chce lidskost místo sobectví. ????

Jak chce vláda řešit nedostatek lékařů❓

Nařídí jim zákonem ještě víc přesčasů, než mají teď❗️

Není to vtip, to je trpká realita. ????

Dnes mohou lékaři podle zákona sloužit 416 hodin navíc ročně. Nově by to bylo 832 a u záchranářů dokonce přes 1000 hodin ročně. ????

Více než čtyři tisíce lékařů to odmítá. Pokud bude zákon přijat, přestanou od prosince sloužit. ????

„Jde jen o odsouvání problému. Hrozí kolaps zdravotní péče. Noví lidé bez patřičné motivace nepřijdou a ubírání benefitů a zvyšování přesčasů takovou motivací rozhodně není,“ komentuje situaci Michal Šmarda. ????

A jeho slova potvrzuje i Jan Mečl, primář v Liberecké nemocnici a expert SOCDEM v oblasti zdravotnictví: „Unavený lékař po 24hodinové službě musí mít nárok na dostatečný odpočinek. Ať si kdokoliv z vlády, zkusí odpracovat tolik, jak je běžné v menších nemocnicích. Tam je nedostatek personálu největší.“ ????

Jaké řešení nabízí Sociální demokracie❓

???? Je nutné začít dodržovat současný zákoník práce. Bezpečí pacientů je možné tehdy, pokud budou mít lékaři přiměřenou pracovní dobu a přestávky mezi směnami.

???? ČR potřebuje zvýšit počet studentů lékařských a zdravotnických škol o 20 % a zavést další vzdělávací programy. Podpora specializačního vzdělávání při práci hraje zásadní roli.

???? Nechceme exodus lékařů na Západ. Chceme navýšit tarifní platy zdravotníků a zajistit zákonem, aby docházelo k jejich pravidelnému navyšování.

Jsme SOCDEM. Chceme lidskost místo sobectví. ????

Víte co čeká občany Děčína a ČR ?

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

cíle odpadového hospodářství:

1. Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.

2. Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.

3. Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.

4. Odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 10 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.

Slavnostní pietní akt 2023

 u příležitosti 78. výročí

od konce 2. světové války

Termín: 8. května 2023 (pondělí) 

Čas: 11:00 hodin – zahájení pietního aktu na Folknářích         

Místo: Folknáře, Děčín XXVIII

Program:   státní hymna – zpívá sbor SAH

                  (pod vedením Mgr. Jany Štrbové)

           slavnostní projev

                  slavnostní pietní akt k uctění památky obětí 2. světové války

Organizátor a spolupořadatelé:

Statutární město Děčín

Židovská obec Děčín

Česká obec sokolská

Další program:

Děčín – pietní akt kladení věnců padlým hrdinům pokračuje na jednotlivých hřbitovech: Folknáře, Březiny, Boletice nad Labem a Škrabky.

Dále je možno se zúčastnit 08.05.2023 pietního aktu v České Kamenici

Česká Kamenice – Rabštejn

Začátek ve 14:00 – slavnostní kladení věnců

Od 15:00 – 17:00 hodin bude pro veřejnost otevřena expozice bývalého koncentračního tábora Rabštejn.

Členství a přihláška

Podpořte svobodu, solidaritu, spravedlnost a sociálně odpovědný rozvoj naší země!

Sdílíte sociálně demokratické hodnoty svobody, spravedlnosti a solidarity? Zajímáte se o politiku a veřejný život? Trápí vás současný stav české společnosti? Nesouhlasíte s politikou pravicových vlád? 

Staňte se členy Sociální demokracie. Zapojte se do politického dění a pomozte nám prosazovat sociálně odpovědný rozvoj naší země!

Proč vstoupit do SOCDEM?

 1. SOCDEM je nejstarší fungující českou demokratickou politickou stranou. Již více než 145 let se hlásí k hodnotám svobody, spravedlnosti a solidarity. K hlavním historickým výdobytkům sociální demokracie patří například osmihodinový pracovní den, všeobecné volební právo, sociální zabezpečení. 

 2. SOCDEM je jedinou sociálně demokratickou stranou v postkomunistické Evropě, která nevznikla transformací z komunistické strany.

 3. Sociální demokraté hájí standardní západoevropský model sociálního státu (chceme kvalitní veřejné služby dostupné pro každého občana) proti pokusům české pravice usilující naopak o jeho demontáž a ohrožující tak demokratický vývoj v naší zemi.

 4. Sociální demokracie je demokratickou politickou stranou otevřenou všem, kteří sdílí sociálně demokratické hodnoty. Nediskriminuje žadatele na základě rasy, pohlaví nebo náboženství. Ve svém vnitřním fungování se opírá o rozvinutý systém vnitrostranické demokracie. Prosazuje rovnost příležitostí a usiluje o větší zastoupení žen ve veřejném životě.

 5. SOCDEM nabízí svým členům osobní rozvoj a uplatnění jejich schopností ve veřejném životě. Má propracovaný systém vnitrostranického vzdělávání a aktivně vyhledává nové talenty do veřejných funkcí. Umožňuje členům získávat nové zkušenosti, informace i společenské kontakty. Při výkonu jejich politických funkcí poskytuje svým členům odbornou podporu.

 6. SOCDEM není pouze politickou stranou, ale i komunitou lidí sdílejících společné hodnoty. Spolupracuje s odbory, s občanskými iniciativami a hnutími na obranu sociální spravedlnosti a demokracie. Spolupracuje se sítí přidružených organizací (Mladí sociální demokraté, Sociálně demokratické ženy, Masarykova demokratická akademie, Sociálně demokratičtí muži), které umožňují členům i sympatizantům rozvíjet řadu společenských, sportovních nebo odborných aktivit.

Pokud máte zájem stát členem SOCDEM , kontaktujte prosím organizaci SOCDEM v místě Vašeho trvalého bydliště pomocí této online přihlášky: https://socdem.cz/strana/agenda-a-clenstvi/clenstvi-a-prihlaska/

MP Děčín: 

Bc. Jaroslav Horák 775353534 (jaroslavhorak@email.cz)  nebo

Pavel Sinko            773985563 

Někdy stačí jediný paprsek slunce, aby zazářila duha, někdy stačí málo, abychom potěšili lidi okolo nás: Laskavé slovo, pozdrav, úsměv…

Štěstí a zdraví v novém roce 2023 přeje ČSSD Děčín. 

Děkujeme všem co podpořili  ČSSD. ???????? 

Výsledek  ČSSD                2,48 %.


 

Zvýšíme dotace a podporu města na kulturní, sportovní
a společenské akce

 • Prioritou je výstavba kryté haly pro sálové sporty
 • Sportovním spolkům navýšíme finanční příspěvek pro
  přímou podporu sportu a stabilizaci provozních nákladů
 • Budeme podporovat zřizování osadních výborů a jiných občanských sdružení i v okrajových částech města
 • Budeme pokračovat v revitalizaci areálu letního kina Bažantnice

Komunální volby 23. a 24. září 2022:

Nevzdáme to! Stojí to za to.

Volbou celé kandidátky (křižkem u č.6.)  ČSSD podpoříte všech 27 kandidátů. Děkujeme

Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5% hlasů z celkového počtu platných hlasů. Může se stát, že kandidát, který, jakožto jednotlivec, obdrží nejvíce hlasů ze všech kandidátů všech volebních stran, nemusí být do zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana jako celek nedostane potřebných 5% hlasů. Čím více hlasů celá strana obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá. Děkujeme.

HEZKÝ  POČIN  DĚČÍNSKÉHO  SDRUŽENÍ

Děčínské hudební sdružení YOUNG SELEKTAZZ se rozhodlo uspořádat benefiční koncert reggae hudby, v rámci poděkování všem pracovníkům zachraňujícím oblast Hřenska od tragického požáru a především pomoci tolik zkoušené obci se svými částmi Mezní Loukou a Meznou, kde byly mimo jiných škod zničeny do základů i tři obytné domy. Veřejnost je oprávněně zvědavá na odborné vyhodnocení příčin této tragické události a zda k tomu nepomohl i zvláštní přístup národního parku necháva- jící pouze na přírodě likvidaci zničených stromů po napadení kůrovcem. Možná by to mělo nějaký smysl v oblasti bez osídlení. Ale v případě oblasti Hřenska je to přinejmenším podivné řešení, které je přímo tragické pro tamní obyvatele. Mrtvé stromy suché jako troud působí v přírodě a i poblíž obytných domů jako zápalná šňůra. Na pomoc Hřensku proto hudební sdružení vymyslelo výše uvedenou akci, kterou uspořádalo už za týden po svém rozhodnutí – v sobotu šestého srpna v prostorech podmokelské tržnice na Husově náměstí. Na uspořádání akce se podíleli všichni členové hudebního sdružení v čele s Matoušem Jetmarem.

Během krátké doby – jednoho týdne, bylo ve spolupráci s pracovníky děčínského magistrátu vše připraveno a tak v sobotu šestého srpna v poledne začala přehlídka reggae skladeb. Největší problém byl v tom, jak zabezpečit výběr finančních darů pro obec, aby to bylo v souladu se zákonem. Na schválení veřejné sbírky od Ústeckého kraje nebyl časový prostor a tak se pořadatelé rozhodli umístit zvětšený QR kód Hřenska na několika místech tržnice a dále i číslo konta obce u Komerční banky.

Pro posluchače bylo připraveno zázemí, včetně kvalitního občerstvení. Akce probíhala až do dvaceti dvou hodin. V osmnáct hodin se na koncert dostavil starosta Hřenska JUDr. Zdeněk Pánek s doprovodem. Po jeho přivítání dostal od pořadatelů slovo, kdy ve svém obsáhlém proslovu popsal přítomným hrůzu, která je postihla a i vylíčil obětavý zásah především hasičů na likvidaci této události. Jeho proslov byl vyslechnut s nevšedním zájmem přítomných, neboť řadu detailních informací slyšeli díky panu starostovi poprvé a odměnili jej za to velikým potleskem.

Protože se řada děčínských občanů nemohla z důvodu dovolených, jiných akcí a bohužel i vzhledem k omezenému času na propagaci, zúčastnit tohoto benefičního koncertu, uvádím dále číslo konta obce Hřensko, na které mohou tito občané podle svých možností finančně přispět. A pomoci tak k tomu, aby se co nejdříve odstranily škody v tolik pro nás i ostatními turisty oblíbeném rekreačním středisku.

Číslo konta obce Hřensko je:  43 - 8645470217 / 0100,  variabilní symbol:  5269 .

Kolem příjmu financí od dárců je zatím situace méně přehledná, neboť se s touto  veřejnou finanční sbírkou pro Hřensko zabývá m.j. i litoměřická diecéze. Hřensko ke dni 12. srpna obdrželo od dárců přímo na svůj účet (i za pomoci této akce) cca 201 tisíc Kč.

Na závěr patří poděkování hudebnímu sdružení YOUNG SELEKTAZZ za uspořádání tohoto benefičního koncertu.                                                                                                      

                                                                                                   Pavel Sinko  (ČSSD)