Představujeme Vám volební program sociální demokracie pro komunální volby 2022 v Děčíně.

Volbou celé kandidátky (křížkem)  ČSSD podpoříte všech 27 kandidátů.

Děkuji Bc. Jaroslav Horák - předseda MO ČSSD Děčín.

Musíme urychleně řešit problematiku odpadového hospodářství města Děčína, v rámci připravované změny legislativy MŽP

• Zrušíme poplatek za svoz odpadu u dětí do 3 let

• Zvýšíme počet nádob na tříděný a komunální odpad

• Zkvalitníme služby svozu komunálního odpadu

Pro rozvoj města je potřeba u důležitých rozhodnutí většinová shoda zastupitelů města

• Podpoříme rozpočet bez dalšího zadlužování města

• Budeme respektovat názory opozice

(našim zájmem je důsledná kontrola, konstruktivní kritika a zajištění prvků demokracie).

Zvýšíme dotace a podporu města na kulturní, sportovní a společenské akce

• Prioritou je výstavba kryté haly pro sálové sporty

• Sportovním spolkům navýšíme finanční příspěvek pro přímou podporu sportu a stabilizaci provozních nákladů

• Budeme podporovat zřizování osadních výborů a jiných občanských sdružení i v okrajových částech města

• Budeme pokračovat v revitalizaci areálu letního kina Bažantnice

Musíme podporovat zlepšení dostupnosti zdravotní péče občanů

• Např. vznik nových stomatologických ordinací přímou finanční podporou lékařů v prostorách města

Sjednotíme mobiliář města

• Lavičky, zastávky MHD, osvětlení atd.

V oblasti investic zrealizujeme stavební úpravy levobřežního nábřeží Labe


(tzv. náplavky) na klidovou a odpočinkovou zónu v úseku mezi bývalou restaurací U přístavu a Tyršovým mostem

Chceme se věnovat aktivní podpoře výstavby jezu v Děčíně s cílem splavnění Labe

Zachováme bezplatnou MHD pro občany nad 70 let a pro držitele zlaté medaile Dr. Janského

Zvýšíme odměny za pomoc dobrovolných hasičů při mimořádných událostech

Budeme více spolupracovat se všemi organizacemi zřízenými městem a s odborovou organizací města

Budeme podporovat zájmové činnosti zahrádkářů a rozšíříme zahradní kolonie

# Spolu jsme silnější