200 dní ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové v úřadu

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) bude v pátek 15. února 2019 přesně 200 dní v čele resortu. Za dobu jejího působení se podařilo prosadit několik zásadních změn, které se pozitivně dotkly občanů České republiky. Do budoucna plánuje MPSV provést revizi sociálních dávek s cílem systém zjednodušit, zpřehlednit a zabránit možnému zneužívání.

„Jako nejvýznamnější úspěch vnímám nárůst minimální mzdy o 1150 Kč. Podařilo se také zvýšit příspěvek na péči ve III. a IV. stupni, zvýšit platy ve veřejné sféře a zrušit takzvanou karenční dobu. Od nového roku došlo k historicky největšímu navýšení důchodů," říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se aktuálně zaměřuje na revizi sociálních dávek. Na nepojistné sociální dávky se v loňském roce vydalo téměř 73 mld. Kč. Více než 90 procent šlo rodinám s dětmi, seniorům a zdravotně postiženým lidem. Podle analýzy MPSV byly nejvyšší náklady na příspěvek na péči (26 mld. Kč), rodičovský příspěvek (25 mld. Kč) a dávky na bydlení (9,6 mld. Kč). „Ministerstvo práce a sociálních věcí chce do systému sociálních dávek vnést více spravedlnosti. Prostor pro změny vidíme především u dávek na bydlení," dodává ministryně.

Východiska pro diskuzi k možným návrhům MPSV na parametrické změny dávek na bydlení:

– zjednodušení systému dávek na bydlení

– aktivizace jako předpoklad výplaty dávek v hmotné nouzi

– dávka pouze do obyvatelných bytů

– dávky jen pro osoby, které fakticky užívají bydlení

– dávky pouze pro nemajetné osoby

– spravedlivější nastavení výše uznatelných nákladů na bydlení

14. února 2019

Všichni v ČSSD vám přejeme krásné prožití vánočních svátků a

mnoho úspěchů do nového roku 2019!

Okresní konference ČSSD okresu Děčín.


Od roku 1993 jsem tento okres vedl a myslím, že se nemám za co stydět. Ať ve volbách do poslanecké sněmovny, tak především v krajských volbách to byl vždy více jak důstojné. V roce 2008 jsme jako lídr ČSSD krajské volby dokonce vyhrál. Několikrát jsme vyhráli i komunální volby v okresním městě Děčíně. 
Po 25 letech jsem odmítl již dále kandidovat na předsedu okresu, tak na člena do KVV, ale i do ÚVV ČSSD.

PS: rozhodně tímto nechci říci, že končím. Jsem připraven a chci ještě s větší vehemencí hájit zájmy spoluobčanů, svobodu a demokracii, hájit také historické principy na nichž stojí naše civilizace, naše národní zájmy.

Jaroslav Foldyna 

Jan Hamáček - beseda s občany města Děčín

1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením ministerstva zahraničních věcí )

 

Téma: Bezpečnost v ČR, Zahraniční politika 

 

vložil: Jaroslav Horák

Volební program ČSSD Děčín

komunální volby 2018

 

BEZPEČNOST

- personálně i materiálně posílíme městskou policii

- rozšíříme družstvo psovodů

- zmodernizujeme stávající kamerový systém

- zajistíme větší bezpečnost škol a jejich okolí

- dokončíme dopravní hřiště na Kamenické ulici

ROZVOJ MĚSTA

- zrealizujeme projekt „Mariánská louka pro všechny“ (vybudujeme multifunkční zařízení pro

rodiny s dětmi)

- vybudujeme relaxační a sportovní zařízení na Pastýřské stěně včetně lanovky

- vytvoříme odpočinkovou zónu, tzv. náplavku na břehu Labe pro možnost relaxace,

opalování a občerstvení, kde nás inspirovala moderní města

- podpoříme realizaci SMART CITY systému ve městě (tzv. chytré město)

- maximálně zjednodušíme povolovací procesy při zřizování předzahrádek restaurací

s dvouletým odkladem zpoplatnění záboru

- zvýšíme počet odpadkových košů a nádob a četnost jejich svozů

- zrušíme poplatkovou povinnost za svoz odpadu u dětí do 18 let

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A VZDĚLÁVÁNÍ

- budeme prosazovat výstavbu nového zařízení pro seniory s lékařskou péčí a pro zdravotně

postižené

- zavedeme službu SENIOR taxi

- zvýšíme počet míst v mateřských školách

- budeme usilovat o zřízení jeslí

- zřídíme stacionář pro postižené děti do 15 let

- zavedeme stipendijní program na podporu vybraných řemesel pro děti občanů našeho města

dle poptávky ve spolupráci s děčínskými podnikateli a zaměstnavateli

ZAMĚSTNANOST

- budeme aktivně vytvářet podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit na území města

- podpoříme začínající drobné podnikatele a poskytneme poradenství k využití vhodných

dotačních programů ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou

- budeme aktivně vyhledávat investory z výrobní sféry a služeb pro podnikání na území města

DOPRAVA

- zachováme bezplatnou MHD pro občany nad 70 let

- zavedeme bezplatné parkování na území města pro osoby starší 70 let a zdravotně tělesně

postižené

- obnovíme obousměrný provoz na Podmokelské ulici

- esteticky upravíme vnitřní prostor kruhových objezdů tak, jak je to v jiných městech

SPORT

- podpoříme rozvoj mládežnických sportů

- vypracujeme nové zásady financování pro sportovní oddíly ze strany města

- zajistíme výstavbu kryté haly pro sálové kontaktní sporty

- zřídíme nová dětská hřiště a další zázemí pro sportovní aktivity veřejnosti a zmodernizujeme

ta stávající

 

Kandidáti za ČSSD Děčín

 

vložil: Jaroslav Horák

Kandidátní listina:

Česká strana sociálně demokratická - Děčín

1

Špaček Arnošt Mgr.

48

ČSSD

advokát

Děčín I-Děčín

2

Němeček Václav

45

ČSSD

strážník MP

Děčín VIII-Dolní Oldřichov

3

Foldyna Jaroslav

58

ČSSD

poslanec PČR

Děčín IV-Podmokly

4

Jirchářová Dana Ing. MBA

32

ČSSD

asistentka poslance

Děčín VI-Letná

5

Šafařík Milan MUDr.

45

BEZPP

lékař

Děčín XXVIII-Folknáře

6

Sinko Pavel

75

ČSSD

OSVČ

Děčín VI-Letná

7

Šikýřová Mestlová Milena Ing.

62

BEZPP

vedoucí oddělení Magistrátu města Děčín

Děčín IV-Podmokly

8

Horák Jaroslav Bc.

40

ČSSD

vedoucí Střediska městských služeb

Děčín IX-Bynov

9

Schwarz Pavel Mgr.

54

ČSSD

středoškolský učitel

Děčín I-Děčín

10

Slavíková Leona

45

BEZPP

zástupkyně ředitele banky

Děčín XXVIII-Folknáře

11

Bokšanová Petra Ing.

33

ČSSD

účetní

Děčín XXXII-Boletice nad Labem

12

Leitnerová Lenka Ing.

33

ČSSD

mateřská dovolená

Děčín XXIV-Krásný Studenec

13

Milák Roman

50

ČSSD

OSVČ

Děčín VI-Letná

14

Jetmarová Jitka Mgr.

52

BEZPP

středoškolská učitelka

Děčín IV-Podmokly

15

Eichler Bohumil

64

ČSSD

OSVČ

Děčín IV-Podmokly

16

Haragal Petr

63

ČSSD

mistr odborného výcviku

Děčín XXXII-Boletice nad Labem

17

Kolínská Miroslava

57

ČSSD

státní zaměstnanec

Děčín II-Nové Město

18

Šeneklová Věra

54

BEZPP

pedagogický pracovník, lektor AJ

Děčín II-Nové Město

19

Kaška Petr Ing. Bc.

42

BEZPP

strážník MP

Děčín II-Nové Město

20

Matys Bohuslav

29

ČSSD

kuchař

Děčín IV-Podmokly

21

Čákora Jan

64

BEZPP

správce Kulturního domu Střelnice

Děčín I-Děčín

22

Jirásek Miloslav

71

ČSSD

důchodce

Děčín I-Děčín

23

Foldynová Klára

31

ČSSD

referent zákaznické podpory

Děčín II-Nové Město

24

Nešněra Jiří

58

ČSSD

strážník MP

Děčín XX-Nová Ves

25

Navrátil Kamil

33

ČSSD

pojišťovací makléř

Děčín IX-Bynov

26

Jirásková Miloslava

69

ČSSD

důchodkyně

Děčín I-Děčín

27

Šimčík Lukáš

25

ČSSD

marketingový manažer

Děčín VII-Chrochvice

 

Jsme tu pro Vás!

Bezpečnost a čisté město i to jsou naše cíle!

vložil: Jaroslav Horák

 

 

Nemáme strach věci měnit!

Bezpečnost a pořádek !

vložil: Jaroslav Horák

 

 

vložil: Jaroslav Horák

vložil: Jaroslav Horák

vložil: Jaroslav Horák

Dne 11.6.2018 se uskutečnila schůze MO ČSSD Děčín.

Program:

Vyloučení p. Trabalky

Schválení lídra a kandidátní listiny na komunální volby podzim 2018

Referendum o vstupu do vlády

vložil: Jaroslav Horák

vložil: Jaroslav Horák

Folknáře 2018

Vážení přátelé,

pokud máte zájem o vstup do ČSSD v některé z našich místních organizací  - v našem OVV, kontaktujte prosím tajemnici.

Také se těšíme na Vaše názory a připomínky.

 

Ing. Miroslava Vostruhová

tajemnice OVV ČSSD Děčín

Husovo nám. 74/5, Děčín 4, 405 02

Tel: 724340183

e-mail: ovv.decin@cssd.cz

vložil: Jaroslav Horák

 

Členství a přihláška

Podpořte svobodu, solidaritu, spravedlnost a sociálně odpovědný rozvoj naší země!

Sdílíte sociálně demokratické hodnoty svobody, spravedlnosti a solidarity? Zajímáte se o politiku a veřejný život? Trápí vás současný stav české společnosti? Nesouhlasíte s politikou pravicových vlád? 

Staňte se členy České strany sociálně demokratické. Zapojte se do politického dění a pomozte nám prosazovat sociálně odpovědný rozvoj naší země!

Proč vstoupit do ČSSD?

  1. ČSSD je nejstarší fungující českou demokratickou politickou stranou. Již více než 135 let se hlásí k hodnotám svobody, spravedlnosti a solidarity. K hlavním historickým výdobytkům sociální demokracie patří například osmihodinový pracovní den, všeobecné volební právo, sociální zabezpečení. 
  2. ČSSD je jedinou sociálně demokratickou stranou v postkomunistické Evropě, která nevznikla transformací z komunistické strany.
  3. Sociální demokraté hájí standardní západoevropský model sociálního státu (chceme kvalitní veřejné služby dostupné pro každého občana) proti pokusům české pravice usilující naopak o jeho demontáž a ohrožující tak demokratický vývoj v naší zemi.
  4. ČSSD je demokratickou politickou stranou otevřenou všem, kteří sdílí sociálně demokratické hodnoty. Nediskriminuje žadatele na základě rasy, pohlaví nebo náboženství. Ve svém vnitřním fungování se opírá o rozvinutý systém vnitrostranické demokracie. Prosazuje rovnost příležitostí a usiluje o větší zastoupení žen ve veřejném životě.
  5. ČSSD nabízí svým členům osobní rozvoj a uplatnění jejich schopností ve veřejném životě. Má propracovaný systém vnitrostranického vzdělávání a aktivně vyhledává nové talenty do veřejných funkcí. Umožňuje členům získávat nové zkušenosti, informace i společenské kontakty. Při výkonu jejich politických funkcí poskytuje svým členům odbornou podporu.
  6. ČSSD není pouze politickou stranou, ale i komunitou lidí sdílejících společné hodnoty. Spolupracuje s odbory, s občanskými iniciativami a hnutími na obranu sociální spravedlnosti a demokracie. Spolupracuje se sítí přidružených organizací (Mladí sociální demokraté, Sociálně demokratické ženy, Masarykova demokratická akademie, Dělnické tělovýchovné jednoty), které umožňují členům i sympatizantům rozvíjet řadu společenských, sportovních nebo odborných aktivit.

https://www.cssd.cz/strana/agenda-a-clenstvi/clenstvi-a-prihlaska/

vložil: Jaroslav Horák