Volební manažer J. Birke pro Seznam Zprávy: Musíme otočit kormidlem doleva a oslovit levicové voliče

21. března 2017

Volební manažer a čerstvě zvolený místopředseda Jan Birke v rozhovoru pro Seznam Zprávy. O tématech do podzimních voleb a o volební kampani ČSSD. Více ve videu 

www.seznam.cz/zpravy/clanek/recept-na-porazku-babise-vyssi-platy-sunka-jako-v-nemecku-a-emoce-planuje-volebni-manazer-cssd-29133

Policisté nebudou muset sloužit přesčasy zdarma, odsouhlasil Sobotkův kabinet

Náborový příspěvek pro policisty, hasiče a členy vězeňské služby, konec přesčasům zdarma a zavedení zkušební doby, to slibuje změna služebního zákona, kterou v pondělí schválila vláda. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) si od přijetí novely slibuje vyšší zájem o práci v uvedených složkách.

 

Ministr vnitra Milan Chovanec

Ministr vnitra Milan Chovanec

FOTO: Petr Hloušek, Právo

pondělí 30. ledna 2017, 13:11 - Praha

„Umožňuje to náborový příspěvek pro začínající policisty, hasiče, členy vězeňské služby a členy celní správy. V současné době ty nástupní platy u policie jsou velice nízké, je to jeden z problémů, který máme. Pokud k nám policista nastupuje za 17 tisíc korun a jezdí každý den kolem billboardu, kde řetězec nabízí 23 tisíc korun skladníkovi, tak je ta motivace vstupovat do služeb státu velice malá,“ řekl Chovanec.


Novela zákona slibuje také konec bezplatných přesčasů. V současnosti totiž mají policisté ročně 150 hodin neplacených přesčasů, za které si nemohou vzít ani náhradní volno. Pokud změnu schválí Sněmovna, tak by od 1. ledna 2018 už povinně sloužit nemuseli. Stát by je mohl zdarma povolat pouze při mimořádných událostech, tedy v případě povodně nebo teroristického útoku.„Do tří let bychom v rámci náborového příspěvku mohli zvýšit ten plat tak, aby to pro ně bylo zajímavější,“ dodal. Náborový příspěvek by se měl pohybovat mezi částkami 30 až 150 tisíc korun.

Předlohu podpořili podle Chovance ministři napříč koalicí. „Nedohoda byla pouze na jedné věci, a to je zajistit financování celé věci ministrem financí,” uvedl Chovanec s tím, že nesouhlasili dva ministři ANO.

Kraj přidá dopravcům na zvýšení mezd řidičů

 

d

Ve čtvrtek 2. února se uskutečnila druhá společná schůzka vedení kraje s představiteli dopravců - zaměstnavatelů řidičů - a jejich odborářů. Po sérii separátních jednání jak s centrálními orgány, tak s dopravci, navrhl kraj způsob, jak navýšit dopravcům prostředky na zvýšení mezd řidičů dle říjnového nařízení vlády.

„Děkuji všem za konstruktivní přístup k jednání. Máme podklady od dopravců a po doladění detailů začneme připravovat dodatky smluv,“ uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Komínek. Náměstek hejtmana Jaroslav Foldyna rekapituloval jednání, která k problematice na vládní úrovni proběhla, a dodal: „K našim žádostem o posouzení možností, jak peníze dopravcům poslat, byly některé instituce zdrženlivé.“

S dopravci vedl kraj individuální jednání o možném uzavření dodatků. Ty jsou ovšem podle zákona možné pouze v maximální částce 5,7 mil. Kč u jedné stávající smlouvy. U dopravců to je tedy řešení při uzavření takových dodatků na dobu zhruba od několika měsíců do dvou až tří let. Aktuálně se projednává s každým dopravcem zvlášť, jak bude situaci řešit po uplynutí této doby. Někteří již sdělili, že si zvládnou na další roky tyto finance sami ušetřit a s těmi ostatními stále jednáme.

V ostatních krajích je situace obdobná jako v Ústeckém kraji. Například v Libereckém kraji budou situaci řešit podobným způsobem uzavření dodatků v maximální možné výši, kterou umožňuje zákon o veřejných zakázkách. V některých krajích ovšem takto daleko v jednáních nejsou vůbec.

Odboráři informovali, že jejich stávková pohotovost stále trvá. Není však zřejmé, proti komu by byla stávka mířena. Vládní nařízení stanovuje, že mají řidičům přidat jejich zaměstnavatelé. Oni tedy rozhodnou o tom, zda na výplatních páskách nejdou ti řidiči, kteří mají podle rozhodnutí vlády nárok na navýšení, očekávané vyšší částky. Ústecký kraj nemá žádné smluvní závazky vůči zaměstnancům dopravců. Smlouvy jsou uzavřeny mezi krajem a dopravcem, který pro kraj zajišťuje autobusovou dopravu.

Přestože dopravci argumentují tím, že nemají na navýšení mezd finance, protože podle jejich slov kraje neplatí dost, byli to právě oni, kdo si stávající finanční podmínky sami určili při soutěžení veřejné zakázky. Sami tedy ve veřejné soutěži rozhodovali o budoucnosti svého podnikání, o podnikatelském riziku.

„Ústecký kraj má zájem na zachování plného rozsahu autobusové dopravy a v rámci zákonných možností je připraven dopravcům v jejich nelehké situaci pomoci,“ uzavřel jednání náměstek Komínek.

 

d

 

d

Dlouhodobě nezaměstnaní si mohou zvýšit příjem v rámci veřejné služby

1. února 2017

Lidé, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR a pobírají dávky v hmotné nouzi déle než půl roku, mají od února možnost zvýšit si příjem v rámci veřejné služby. Pokud odpracují v tomto režimu alespoň 30 hodin měsíčně, vzroste jim příspěvek na živobytí o 605 Kč. Pokud však ve veřejné službě pracovat nebudou a nepatří mezi zranitelné skupiny obyvatel (například seniory nebo osoby se zdravotním postižením), dávka na živobytí jim po šesti měsících neaktivity poklesne.

verejna-prace.jpg

Dnešním dnem vstupuje v platnost novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která podmínky výplaty příspěvku na živobytí a výkonu veřejné služby nově upravuje. Přestože byla schválena nedávno, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Generální ředitelství Úřadu práce ČR jsou na změny dobře připraveny. „Vydali jsme metodiku k vyplácení dávek pomoci ve hmotné nouzi a výkonu veřejné služby, opakovaně jsme informovali zaměstnance Úřadu práce ČR,“ vysvětila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Vedle toho Úřad práce ČR aktivně oslovuje také další subjekty, které budou moci veřejnou službu zabezpečit. Jde zejména o obce, ale také neziskové organizace, poskytovatele sociální služeb atd. „Těmto subjektům může Úřad práce ČR poskytnout příspěvek až do výše 1 000 Kč na ochranné a pracovní pomůcky na jednoho pracovníka. Navíc můžeme refundovat prostředky na pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo která jí bude způsobena,“ upřesnila generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Cílem změn ve veřejné službě je motivovat dlouhodobě nezaměstnané, kteří pobírají dávky hmotné nouze, k práci. „Veřejná služba má lidem pomáhat, ne je trestat. Zejména pokud jde o obyvatele regionů, kde dochází například k hromadnému jednorázovému propouštění, nebo patří do skupin, které jsou na trhu práce skutečně znevýhodněny,“ uvedla ministryně Michaela Marksová. 

Od února zákon nově stanoví, že kdo pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců a není aktivní, nebo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci, klesne jeho částka na živobytí na existenční minimum (tj. 2 200 Kč). Pokud naopak příjemce dávek v hmotné nouzi aktivitu projeví, například nastoupí do projektu organizovaného Úřadem práce ČR, nastoupí na rekvalifikaci, nebo odpracuje minimálně 20 hodin měsíčně v rámci veřejné služby, výše příspěvku na živobytí se nezmění. V případě jednotlivce tedy bude nadále činit 3 410 Kč. Pokud člověk odpracuje alespoň 30 hodin měsíčně veřejné služby, vzroste mu příspěvek na živobytí o 605 Kč na celkem 4 015 Kč měsíčně.

Toto opatření se nevztahuje na osoby, u kterých se aktivita nezkoumá, například lidé starší 68 let, osoby se zdravotním postižením (ve 2. a 3. stupni invalidity), poživatele starobního důchodu, osoby pobírající příspěvek na péči ve II. až IV. stupni, dočasně práce neschopné, rodiče pobírající rodičovský příspěvek nebo třeba nezaopatřené děti.

Účinnost novely zákona o pomoci v hmotné nouzi je od 1. února 2017, poprvé se tedy může částka na živobytí snížit neaktivním osobám na existenční minimum v srpnu 2017. 

Členství a přihláška

Podpořte svobodu, solidaritu, spravedlnost a sociálně odpovědný rozvoj naší země!

Sdílíte sociálně demokratické hodnoty svobody, spravedlnosti a solidarity? Zajímáte se o politiku a veřejný život? Trápí vás současný stav české společnosti? Nesouhlasíte s politikou pravicových vlád? 

Staňte se členy České strany sociálně demokratické. Zapojte se do politického dění a pomozte nám prosazovat sociálně odpovědný rozvoj naší země!

Proč vstoupit do ČSSD?

  1. ČSSD je nejstarší fungující českou demokratickou politickou stranou. Již více než 135 let se hlásí k hodnotám svobody, spravedlnosti a solidarity. K hlavním historickým výdobytkům sociální demokracie patří například osmihodinový pracovní den, všeobecné volební právo, sociální zabezpečení. 
  2. ČSSD je jedinou sociálně demokratickou stranou v postkomunistické Evropě, která nevznikla transformací z komunistické strany.
  3. Sociální demokraté hájí standardní západoevropský model sociálního státu (chceme kvalitní veřejné služby dostupné pro každého občana) proti pokusům české pravice usilující naopak o jeho demontáž a ohrožující tak demokratický vývoj v naší zemi.
  4. ČSSD je demokratickou politickou stranou otevřenou všem, kteří sdílí sociálně demokratické hodnoty. Nediskriminuje žadatele na základě rasy, pohlaví nebo náboženství. Ve svém vnitřním fungování se opírá o rozvinutý systém vnitrostranické demokracie. Prosazuje rovnost příležitostí a usiluje o větší zastoupení žen ve veřejném životě.
  5. ČSSD nabízí svým členům osobní rozvoj a uplatnění jejich schopností ve veřejném životě. Má propracovaný systém vnitrostranického vzdělávání a aktivně vyhledává nové talenty do veřejných funkcí. Umožňuje členům získávat nové zkušenosti, informace i společenské kontakty. Při výkonu jejich politických funkcí poskytuje svým členům odbornou podporu.
  6. ČSSD není pouze politickou stranou, ale i komunitou lidí sdílejících společné hodnoty. Spolupracuje s odbory, s občanskými iniciativami a hnutími na obranu sociální spravedlnosti a demokracie. Spolupracuje se sítí přidružených organizací (Mladí sociální demokraté, Sociálně demokratické ženy, Masarykova demokratická akademie, Dělnické tělovýchovné jednoty), které umožňují členům i sympatizantům rozvíjet řadu společenských, sportovních nebo odborných aktivit.

https://www.cssd.cz/strana/agenda-a-clenstvi/clenstvi-a-prihlaska/

Výsledky nominací z krajských konferencí

3. prosince 2016

Níže naleznete výsledky nominací z probíhajících krajských konferencí.

 

Dnes (3.12.2016) probíhala krajská konference v Karlových Varech. Na post předsedy byl nominován současný předseda ČSSD Bohuslav Sobotka a na pozici prvního místopředsedy získal nominaci Milan Chovanec. Nominanti na místopředsedy byli zvoleni: Jan Birke, Jan Hamáček, Martin Starec, Michaela Marksová a Lenka Teska Arnoštová. 

V neděli 27. listopadu se konala krajská nominační konference ve Zlíně, kde byli zvoleni tito kandidáti: předseda – Bohuslav Sobotka, 1.místopředseda – Milan Chovanec a další místopředsedové – Michaela Marksová, Lenka Teska Arnoštová, Lubomír Zaorálek a Martin Starec.

Z konference v Hradci Králové vzešli tito nominanti: předseda – Bohuslav Sobotka, statutární místopředseda – Milan Chovanec. Další místopředsedové – Jan Hamáček, Jan Birke, Lubomír Zaorálek, Lenka Teska Arnoštova a Michaela Marksová

Zde jsou výsledky z krajské konference v Pardubicích. Nominace získali: předseda – Bohuslav Sobotka, první místopředseda – Milan Chovanec. Řadoví místopředsedové – Lenka Teska Arnoštová, Michaela Marksová, Martin Starec a Lubomír Zaorálek.

Děkujeme všem voličům, kteří přišli k volbám a podpořili ČSSD. 

Vaše ČSSD Děčín :-)

 

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016

Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Ústecký kraj

Kandidátní listina Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
1 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 317 0,17 X
2 Občanská demokratická strana 15 909 8,54 X
4 Starostové a Sportovci pro ÚK 3 185 1,70 X
9 Komunistická str.Českosloven. 3 268 1,75 X
12 Česká str.sociálně demokrat. 22 178 11,90 X
17 Il.imigrantům NE-pen.pro děti 903 0,48 X
18 Severočeši.cz 3 977 2,13 X
20 JsmePRO! Kraj 2016 9 048 4,85 X
30 ANO 2011 43 308 23,24 X
32 TOP 09 7 298 3,91 X
34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7 535 4,04 X
37 Komunistická str.Čech a Moravy 29 480 15,82 X

 

 

Kandidátní listina Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
40 Alternativa pro občany 1 014 0,54 X
41 Národní demokracie 406 0,21 X
43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 1 916 1,02 X
52 Svobodní a Soukromníci 2 714 1,45 X
58 DSSS-NE imigr.nepřizp.PRO poř! 5 988 3,21 X
60 NOVÝ SEVER 2 796 1,50 X
67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 630 0,33 X
77 Piráti a SZ 8 198 4,40 X
78 Koalice SPD a SPO 11 325 6,07 X
79 ProKraj 4 736 2,54 X
81 SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. 157 0,08 X
- - - - -
Kandidát Přednostní hlasy Mandát Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Foldyna Jaroslav 56 2 636 11,88 * 1
2 Klika Martin Mgr. MBA 46 880 3,96 * 2
3 Matouš Zdeněk PhDr. Ing. Ph.D. MBA 52 1 080 4,86 * 3
4 Štejnar Radek Ing. 49 599 2,70 * 4
5 Andrt Miroslav Mgr. Ing. 38 531 2,39 * 5
6 Csonka Pavel Bc. 51 519 2,34 * 6
7 Svoboda Zbyněk 50 302 1,36 * 7
8 Mikl Vlastimil 44 294 1,32 * 8
9 Sykáček Jaroslav Ing. 57 717 3,23 * 9
10 Honzl Karel Ing. 60 243 1,09 * 10

Tučně zvýraznění - zvolení zastupitele ČSSD za "okres" Děčín

Kroužkováním můžete podpořit i jednotlivé kandidáty z okresu Děčín. 

 

 

1 Foldyna Jaroslav 56 ČSSD ČSSD poslanec PS PČR Děčín
9 Sykáček Jaroslav Ing. 57 ČSSD ČSSD starosta města Rumburk Rumburk
17 Hrebičková Olga Ing. 52 ČSSD ČSSD elektrotechnik - vedoucí odd.investic Jílové
29 Jakubec Petr Ing. Bc. 58 ČSSD ČSSD ředitel střední školy Varnsdorf
31 Němeček Václav 43 ČSSD ČSSD strážník a instruktor Městské policie Děčín
37 Jirchářová Dana Ing. MBA 30 ČSSD ČSSD asistentka poslance Děčín
52 Rajchl Karel Mgr. 37 ČSSD ČSSD ředitel základní školy a mateřské školy Jílové

 

VOLBY 2016

Kdy se bude volit?
Krajské volby se budou konat v termínu 7. a 8. října 2016.

Kdo může volit?
Volit může každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.

Jak se volí?
Nejpozději tři dny před začátkem voleb obdrží každý právoplatný volič obálku s hlasovacími lístky. V případě ztráty či poškození dostane sadu hlasovacích lístků na požádání i v samotné volební místnosti.

Než volič vybere své kandidáty, musí se před volební komisí prokázat platným občanským průkazem, případně cestovním pasem.

V případě voleb do krajů si pak za zástěnou vybere jeden hlasovací lístek strany, hnutí nebo koalice, kterou chce podpořit. Obálku s tímto lístkem poté vhodí do hlasovací urny.

Chce-li preferovat konkrétního kandidáta na kandidátce, může jeho jméno zakroužkovat. Zakroužkovat může maximálně čtyři kandidáty na pouze jednom hlasovacím lístku. Takto zvýhodněný kandidát může díky preferenčním hlasům přeskočit kandidáty, kteří jsou na kandidátní listině před ním.

Kde se volí?
Volby proběhnou v předem vybraných volebních místnostech, o kterých příslušný obecní úřad své voliče informuje. Občané mohou volit pouze v místech svého trvalého bydliště.
V případě závažného zdravotního důvodu je možné požádat příslušný obecní úřad o hlasování mimo volební místnost. K voliči se dostaví dva členové komise s přenosnou hlasovací schránkou. Hlasování na zastupitelských úřadech není možné.

Všichni jste srdečně zváni na poslední část Retroutour 2016, která proběhne dne 6.10.2016 v Děčíně na Masarykově náměstí a to od 14:00. Přijďte nás podpořit! 
Váš RetroTour team .;-)

Jaroslav Foldyna - lídr kandidátky ČSSD v Ústeckém kraji

Problémem kraje je jeho celková zanedbanost. Přestože jsme byli více jak 50 let pro republiku zásobárnou energie, uhlí a z toho plynoucího bohatství, tak v investicích do rozvoje kraje na nás stát zapomněl. A naopak, stali jsme se odpadkovým košem na problémy. Z našeho kraje utíkají vzdělaní a kvalifikovaní lidé.

Jedním z mých hlavních cílů bude konec levné práce v Ústeckém kraji. Nedovolím, aby Ústecký kraj byl i nadále odpadkovým košem na problémy s nepřizpůsobivými. Budu usilovat o změnu řady sociálních zákonů, aby podpora šla potřebným, ale aby na ní nemohli jiní parazitovat. Uvědomuji si, že jedním z největších cílů je zajistit bezpečnost občanů v našem kraji a k tomu musí směřovat i naše politika. V tomto budu jednat s vládou tak, aby se tzv. uprchlická a migrační krize nedotkla občanů Ústeckého kraje. Máme svých stávajících problémů dost.

Zásadní problémy Ústeckého kraje bohužel nejdou řešit bez vládní spolupráce. Je potřeba s centrálními orgány s pádnými odůvodněními hledat možnosti pro zlepšení podmínek hospodářské činnosti a podnikání v Ústeckém kraji. Budu podporovat v našem kraji především investice s vysokou přidanou hodnotou a nikoli montovny tak, aby se odpovídajícím způsobem zvedaly mzdy zaměstnanců v kraji.

 

Minimální mzda vzroste z 9900 korun na 11 tisíc, rozhodla vláda

Minimální mzda se od nového roku zvýší na 11 tisíc korun. Dva dny před krajskými a senátními volbami o tom na středečním jednání rozhodl kabinet premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Novinkám to sdělila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD).

 

Vývoj minimální mzdy

Vývoj minimální mzdy

FOTO: David Ryneš, Novinky

Související témata:

Bohuslav Sobotka

 

Michaela Marksová

 

Dnes 10:21 - Praha 
(Aktualizováno: 11:30 )

„Potřebujeme mít takové podmínky, aby se lidem z nízkopříjmových profesí opravdu vyplatilo pracovat. Čím vyšší bude minimální mzda, tím spíše se jim vyplatí pracovat,“ řekla při příchodu na jednání vlády Marksová.


 V současné době je nejnižší možný výdělek 9900 korun. Vláda ho od ledna 2017 zvyšuje o 1100 korun.

Bohuslav Sobotka @SlavekSobotka

Vláda schválila návrh min.Marksové na zvýšení minim.mzdy na 11 tisíc korun od 1.1.2017. Pracovat se musí vyplatit.Měla by růst i v budoucnu!

 

Mění se i výše minimální hodinové mzdy. Místo stávajících 58,70 koruny bude spodní hranice ve výši 66 korun.

Náklady pro podnikatele budou zhruba 3,5 miliardy, stát zvyšování vyjde asi na 610 miliónů korun. Minimální mzdu pobírá 3,2 procenta pracujících, tedy asi 115 tisíc lidí.

„Rozhodnutí podpoří zaměstnance a jejich kupní sílu, zároveň pomůže ČR přiblížit se vyspělejším evropským ekonomikám, kde je minimální mzda až několikanásobně vyšší než v České republice,” komentoval šéf kabinetu.

Zvyšovat by se mohlo i další rok 

Marksová počítá s tím, že by se minimální možný výdělek mohl zvýšit i v lednu 2018. Přesnou částku neřekla, mohlo by se však jednat o 500 až 700 korun.

„Záleží na tom, jak se tady bude vyvíjet minimální mzda, protože v koaliční smlouvě je, že chceme, aby minimální mzda dosáhla 40 procent průměrné mzdy, jako to je u většiny zemí Evropské unie. My už nechceme být někde na posledním žebříčku s Rumunskem a Bulharskem,“ podotkla ministryně.

Po zvýšení na 11 tisíc korun dosáhne minimální mzda přibližně 38,2 procenta průměrné mzdy.

 

Přijďte podebatovat s naším kandidátem na hejtmana Jaroslavem Foldynou a ministrem vnitra Milanem Chovancem do Děčína 20.9.2016!

 

Jaroslav Foldyna

PŘEDSTAVUJE SE: Jaroslav Foldyna, kandidát na hejtmana Ústeckého kraje za ČSSD

24. 8. 2016 18:25

(PI)

Ústecký kraj - Narodil jsem se v roce 1960. Mým rodičům tehdy bylo již čtyřicet let. Narodil jsem se jim později, což byl důsledek válečných útrap. Oba moji rodiče prošli lágrem, maminku do lágru odvlekli z jugoslávských hor od partyzánů, otec si lágr „vysloužil" za neposlušnost při totálním nasazení.

2408foldyna

Proč to zmiňuji? Protože tato skutečnost formovala celý můj následný život. Za to, jaký jsem, vděčím mým rodičům. Vyrůstal jsem ve Stráži pod Ralskem, šedesátá léta byla nádherná, nádherné dětství, pak přišel ohromný „mrak", který mnoho dalších událostí změnil a ovlivnil. Oba rodiče vděčili za svůj, a tedy i za můj, život osvobození Sovětskou armádou v dubnu 1945. Otec tehdy pracoval u vojenského útvaru. Pak přišla 21. srpna 1968 okupace Československa, zlomový okamžik ve vnímání reality. Otec byl vyloučen z KSČ, ztratil zaměstnání, tedy nikoli doslovně, stal se uklízečem v kině.

Žili jsme skromný, ale překrásný život v tehdy malé a malebné Stráži pod Ralskem. Už jako kluk jsem chtěl být něčím, co by vyzvedlo kluka z tepláků. Chtěl jsem plout na lodi, chtěl jsem poznat a vidět „svět". Můj vzor a starší kamarád Honza Ondrák se šel učit na lodního mechanika do Děčína a plul na lodích ČSPLO. Moc jsem si přál být jako on. To se mi podařilo a v roce 1975 jsem byl přijat a šel se učit do Děčína na lodního mechanika. To jsem ještě nevěděl, že od toho roku mi bude Děčín „souzen".

Vyučil jsem se a začal pracovat na lodích Československé plavby labsko-oderské. Nebylo to tak jednoduché. Byl jsem synem člověka ze seznamu. To, že jsem skončil na zahraniční plavbě, má svou historii. V roce 1976 jsem začal v Děčíně boxovat. K boxu mě přivedl můj tehdejší vychovatel z internátu Ladislav Kučera, někdejší Československý reprezentant v boxu, účastník olympijských her v Tokiu. Já byl jako syn pravičáka určen pro tuzemskou plavbu, ale tehdejší šéf personálního a v jedné osobě funkcionář boxu soudruh Šťastný chtěl mít „Foldynu" v mančaftu. Tak mě z tuzemské plavby z Holešovic převeleli na Závod zahraniční plavby, a jak byla ligová přestávka, já vyplul do Hamburku.

Prošel jsem u ČSPLO na palubách lodí všemi palubními funkcemi. Byl jsem řadu let i přístavním kormidelníkem, rok jsem si v této funkci odsloužil i v Hamburku.

Stihl jsem se oženit, rozvést a oženit. Mám pět dětí a dokonce již i dva vnoučky. V roce 1991 jsem to na palubách lodí „zapíchnul" a šel na „břeh". Od té doby jsem byl snad vším. Při tom všem jsem si doplnil vzdělání, vystudoval střední školu a odmaturoval.

V roce 1989 jsem v prosinci vstoupil do ČSSD, kterou jsem po výzvě ze Svobodné Evropy obnovoval. Politika mě bavila a stále baví, vždy jsem byl však rebelem. Rebelem svazákem, který řekl, že je v SSM, aby nebyl nápadný, že v SSM není. Rebelem dokonce kandidátem KSČ, kdy jsem pod dojmem perestrojky otevřeně požadoval tu pouze proklamovanou demokracii. Nějak mi to rebelování zůstalo, byl jsem a budu levičák. Proto chci, aby i ČSSD byla důsledně levicová, aby zastupovala zájmy těch, které reprezentoval i původní znak ČSSD. Vždyť tam byly klasy a ozubené kolo. Rudá a modrá barva.

Dnes se celá tzv. levicová sociálně demokratická Evropa modernizovala a liberalizovala a ve znaku z původní rudé barvy a symbolů zbyla jen většinou oranžová růže, což vypadá jako znak strany zahradníků. V současnosti je tato strana více chápána jako strana pro menšiny a multikulturu. Já se snažím vrátit zpět, aby sociální demokracie byla strana lidí práce, aby reprezentovala zaměstnance, ty, co to HDP, kterým se tak často chlubíme, tvoří. Ty musíme reprezentovat. Proto jsem v politice.

To je můj stručný životopis, o zájmech psát nebudu, není to důležité. Důležité je, že chci v politice reprezentovat dolních deset miliónů a nikoli ty, co nosí v náprsní kapse zlatá plnicí pera.

Voda (zatím) zachráněna, ale ANO to nevzdá

25. srpna 2016

Ministr životního prostředí Richard Brabec z ANO chystal významné zdražení vody pro domácnosti. Po jednoznačném tlaku sociální demokracie zatroubil na ústup, či spíše útěk. Takzvaný vodní zákon stáhnul z jednání vlády.

Otázka zní, na jak dlouho. Pan ministr sice prchal jako pověstný kardinál Julián Cesarini z bitvy u Domažlic, jenže podobně jako křižáci do Čech, tak i on se vrátí. Správná otázka totiž zní, proč se bez boje vzdal, proč nešel svůj názor hájit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a proč, když chtěl zdražit českým domácnostem vodu o stokoruny (v podstatě uvalit na vodu novou daň), to nezkusil zákonodárcům vysvětlit. Jasná odpověď je jednoduchá. Protože by svůj boj o obsah peněženek obyvatel vedl přesně před podzimními volbami.

Z čehož ale plyne jednoduché poučení. Pan ministr Richard Brabec sice mluví o koaličních jednáních a rozsáhlých konzultacích tak, aby byl zákon „ve shodě dotvořen", bude se ale chovat stejně, jako při první přípravě předpisu. Tehdy se na cizí názory nijak neohlížel. Ředitel firmy ANO Andrej Babiš mu nalinkoval úkol vytahat z obyvatelstva peníze za každou cenu, ministr Brabec si přečetl rozkaz a konal.

Jakmile odpadne nebezpečí, že projednávání protilidového zákona o vyšším zdanění vody nepoškodí takzvané „hnutí" v krajských a senátních volbách, v tu chvíli se nám předpis vrátí zpět a bude vypadat hodně podobně, jako současná verze. Skoro bych řekl, že bude platit přímá úměra – čím lepšího výsledku podnikatelský projekt ANO ve volbách dosáhne, tím vyšší zdanění vody bude navrženo.

V důvodové zprávě vodního zákona se ministr Brabec pustil do propočtů dopadů této daně na obvyklou čtyřčlennou českou rodinu. Došel k tomu, že to bude 70 korun ročně. Chtěl jsem ho dotáhnout silou mocí na zasedání zemědělského výboru, dát mu tabuli a křídu, aby nám to tam osobně vypočítal, protože střízlivé odhady odborníků hovoří o 700 korunách ročně. Tomu se samozřejmě pan ministr raději vyhnul, protože by nutně byl za hlupáka. Na podzim voliči mimo jiné rozhodnou, zda se pan ministr vrátí do parlamentu jako arogantní představitel úspěšné politické firmy, který má mandát brát peníze, komu bude chtít, nebo zda mu spadne hřebínek a veřejnost ho donutí nekrást „legálně" občanům z peněženky.

Někdo by mohl říci, že těch 700 korun ročně není závratná suma. Pro řadu lidí opravdu není. Jenže pro mnoho našich spoluobčanů je to hodně peněz. A politika ANO sestává z takového nenápadného, ale soustavného braní po desetikorunách, po stovkách – jenže dohromady jsou to rázem tisíce a desítky tisíc.

On totiž i ten vodní zákon tak, jak ho navrhuje ANO a Richard Brabec, není jenom zvýšení poplatku za čerpání podzemních vod (což je v podstatě „daň z vody" a jde o těch sporných 70 nebo 700 korun na rodinu a rok). Navrhují se zde často dryáčnické poplatky za vypouštění vyčištěné vody, zvyšují se poplatky za znečišťující látky v odpadních vodách, nebo se snižují limity za bezplatný odběr a vypouštění. Některé parametry pro čištění vod jsou nastaveny jako naprosto nesplnitelné (nevymlouvejme se na EU – jsou daleko přísnější, než určuje Brusel) a výsledkem by bylo, že kterákoliv obec či provozovatel čistírny by v podstatě platit soustavnou pokutu – co období, to platba. Neboť při stávajících technologiích, i těch v podstatě nejlepších, by nebylo možné dostát požadavku pana ministra Brabce. A co se stane v takovém případě? No samozřejmě se tyto pokuty přenesou do ceny vody. A tady již mluvíme opravdu o stovkách a tisících korun na rodinu.

Jsou tam i další podivné věci. Zákon například likviduje naprosto precizně fungující systém kontroly kvality vody prostřednictvím nezávislých akreditovaných laboratoří a přenáší ho zprostředkovaně přes jednotlivá povodí na stát. Proč? Aby nebyl nikdo, kdo by řekl, že pomocí finty s nesplnitelnými parametry se ze systému našich vodovodů a kanalizací tahají do státní kasy stovky milionů korun? A že tyto stovky milionů nakonec zaplatí občané?

Kapitulace ministra Brabce v jeho bitvě o vodní zákon je pouze dočasná. Skutečný boj začne až po podzimních volbách, a sice s nadsázkou, ale pouze malou, je tedy možné říci, že svou krajskou a senátní volbou budou občané rozhodovat i o ceně, jakou platí za vodu.

Hlas pro ANO znamená vyšší daň z vody!

Ladislav Velebný, místopředseda Zemědělského výboru PSP ČR

 

Názor Vítězslava Štefla, kandidáta do senátu v Ústeckém okresu, na naše cyklostezky;-)

 

Labská cyklostezka má už dnes, aniž by byla dostavěna, mezinárodní význam. Především v těchto letních dnech zde můžeme potkat třeba německé nebo holandské cykloturisty. Jsem si vědom, že je třeba v našem okrese dobudovat její infrastrukturu. Mrzí mě to, že její olšinská část, vedoucí podél silnice, je špatně udržovaná a všudypřítomný nezametený štěrk a absence informačních cedulí v cizím jazyce nejsou rovněž dobrou vizitkou. Je to ale určitě výzva do budoucna. Třeba nedostatek ubytovacích kapacit může být výzvou pro místní samosprávy obcí, kterými cyklostezka prochází. Je to příležitost spojit Prahu s Baltsķým mořem a mít možnost dojet až k moři ekologicky a hlavně po svých. Stejně tak už dnes může sloužit i nám méně zdatným Ústečákům, Velkobřezňákům a Malobřezňákům k hezkým vyjížďkám! 

15 důležitých věcí, které se nám podařilo změnit v roce 2015

 

Přečtěte si seznam 15 důležitých věcí, které se nám podařilo změnit v roce 2015.

1. Snížení nezaměstnanosti
Meziročně vzniklo více než 80 tisíc nových pracovních míst. Spolu s Německem patří Česká republika mezi dvě země s vůbec nejnižší nezaměstnaností v EU.

2. Růst ekonomiky o více než 4 % 
Po letech zaostávání a stagnace se opět začínáme přibližovat k vyspělejším státům EU. Česká ekonomika rostla nejrychleji od roku 2007, v rámci EU jsme, pokud jde o rychlost hospodářského růstu, na druhém až třetím místě. Předběhli jsme letos i Polsko a Slovensko, které v minulosti rostly zpravidla rychleji.

3. Zvýšení mezd
Důležité je, že se konečně začaly zvyšovat i mzdy, reálně v roce 2015 porostou o více než 3 %. Platy rostou i ve veřejném sektoru. Ve zdravotnictví se zvýšily tarifní platy o 5 %, u hasičů, policistů nebo učitelů o 3,5 % (od 1. listopadu 2014). Růst mezd ovlivní pozitivně valorizaci penzí v roce 2017.

4. Čerpání evropských fondů
V letech 2013¬–14 patřila naše země mezi nejhorší státy, pokud jde o schopnost čerpat evropské dotace. Díky opatřením přijatým po nástupu naší vlády se to v roce 2015 radikálně změnilo. Spolu se Slovenskem čerpáme letos nejrychleji. Pomáhá to mimořádným způsobem i hospodářskému růstu. Byly už také vypsány první výzvy z nových operačních programů, to umožní rychlý rozběh využití nových EU fondů už v příštím roce.

5. Zvýšení minimální mzdy
Od prvního ledna 2015 se minimální mzda zvýšila o 700 korun. K dalšímu zvýšení o stejnou částku dojde k 1. 1. 2016. Zvyšuje se tak motivace pracovat, protože výše základních sociálních dávek (např. existenčního minima) se nezměnila.

6. Zrušení poplatků ve zdravotnictví
Od 1. 1. 2015 se definitivně zrušily hotovostní platby u lékaře a za recept. Protože nebyly obnoveny platby v nemocnicích (které se z více než poloviny v minulosti týkaly seniorů), poslední poplatek zůstal za využití pohotovosti.

7. Zrušení druhého pilíře, zvýšení podpory spoření ve třetím pilíři
Definitivně byl zrušen neúspěšný tzv. druhý pilíř, zavedený Nečasovou vládou. Naspořené prostředky lidem zůstanou. Naopak byla zvýšena daňová podpora úspor ve třetím pilíři a rozšířena možnost spoření i pro děti.

8. Snížení zdanění léků a knih
Od 1. 1. 2015 se snížila sazba DPH, kterou jsou zatíženy léky a knihy z 15 % na 10 %.

9. Snížení daní pro rodiny s více dětmi 
V roce 2015 se zvýšila roční sleva na dani z příjmů na druhé dítě o 2 400 Kč a na třetí a každé další dítě o 3 600 Kč.

10. Platí zákon o státní službě
V letošním roce začal v plném rozsahu platit 13 let odkládaný zákon o státní službě. Měl by zajistit nestrannost státní správy a posílit kvalitu jejího fungování. Omezuje zásahy do odborné části státního aparátu, spojené s politickými změnami. Týká se celkem 69 tisíc státních zaměstnanců.

11. Zveřejňování smluv
Byl přijat zákon, který poprvé zajistí zveřejňování smluv, které uzavírají zdravotní pojišťovny s poskytovateli péče. Schválen byl také zákon o registru smluv, který v jednotném registru zajistí zveřejňování velké většiny smluv, uzavíraných ve veřejném sektoru. Většina státních úřadů začala již nyní zveřejňovat smlouvy s plněním nad 50 tisíc Kč.

12. Vyšší zdanění hazardu
Koalice i přes silný odpor hazardní loby prosadila diferencované zvýšení sazeb pro zdaňování všech hazardních her. Začne platit od 1. 1. 2016.

13. Zvýšení rozpočtu policie, armády a tajných služeb
Vzhledem ke zhoršení bezpečnostní situace v okolí EU vláda přijala několik rozhodnutí, které povedou v příštích letech k výraznému rozpočtovému posílení bezpečnostních složek státu. Zvýší se počty policistů i profesionálních vojáků. V důsledku zvýšené aktivity teroristů v Evropě se posílí kapacity všech tří tajných služeb.

14. Konec účelového propouštění učitelů
Novela zákona o pedagogických pracovnících zabrání tomu, aby byli učitelé ze škol účelově propouštěni na prázdniny, jak se tomu často dělo v minulosti.

15. Nové rozdělování peněz na sport
Ministerstvo školství letos zahájilo nový program, který zajistí přímé poskytnutí státní dotace (bez mezičlánků) na činnost několika tisíců sportovních oddílů a jednot, pracujících s dětmi. Pro rok 2016 se díky vyjednáváním v roce 2015 meziročně navýšily prostředky na podporu sportu o 750 milionů korun.

Jaroslav Foldyna o svých plánech pro krajské volby

foldyna

Od krajských voleb očekávám restart důvěry lidí v politickou reprezentaci kraje. Reprezentaci, která zlepší život lidí v našem kraji. K tomu je potřeba, aby vláda uvolnila významné prostředky do našeho kraje. Jednou ze zásadních věcí, kterou bychom chtěli prosadit je snížení nákladů na dojíždění. Pro seniory od 70 let prosadím jízdné zdarma a pro další skupiny obyvatel, zejména pro děti a studenty zařídím výrazné slevy ze stávající ceny jízdného na dojíždění do škol. Dále budu spolupracovat s odbory na téma „Konec levné práce“.

Pracovat se totiž musí vyplatit. Vyhodnotíme bezpečnostní rizika včetně extrémismu, organizovaného zločinu i rizik spojených s nekontrolovanou migrací a navrhneme konkrétní opatření, jak jim efektivně čelit. Budeme aktivně uplatňovat nástroje prevence kriminality, zvláště v sociálně vyloučených lokalitách abychom se nemuseli bát pouštět svoje děti ven. Budeme usilovat o to, aby investoři mířili prioritně do Ústeckého kraje tak, že jim nabídneme potřebné pozemky, prioritně tzv. brownfieldy. Nekompromisně budeme bojovat proti obchodu s chudobou a existenci ubytoven s neadekvátními podmínkami. Jak se na volby chystám? Již dnes jednáme s premiérem o problémech, které je třeba řešit. Ať je to v otázkách zaměstnanosti, o narovnání tzv. oblasti v sociální sféře, která je mnohdy neefektivní a je zneužívána, nebo o bezpečnostních otázkách spojených s neustále se stupňující migrační krizí. Největším soupeřem je demagogie populistů, která straší lidi.

Jaroslav Foldyna, lídr kandidátky ČSSD v Ústeckém kraji

Výsledky hlasování pro volby do krajských zastupitelstev - referendum

Ústecký kraj 4. 4. 2016 45,27 %

Jaroslav Foldyna

50,66 %

509/55

Krajské volby 2016

 

 

video návod https://www.youtube.com/watch?v=b10D7fjYjBo

 

Návod pro Korespondenční hlasování v Ústeckém kraji.

 

Na základě výsledku korespondenčního referenda, máte možnost hlasovat a vyjádřit se k tomu, jak bude vypadat kandidátní listina ČSSD v Ústeckém kraji.

Doporučeným dopisem obdržíte hlasovací lístek, podrobný návod a vzor jak hlasovat, oranžovou a zelenou obálku.

 

1) Úprava volebního lístku, volba lídra, navržen pouze jeden kandidát na lídra:

Zakroužkujete slovo ,,ANO“ a přeškrtnete křížkem slovo ,,NE“ v  případě, že souhlasíte s návrhem; v opačném případě, kdy nesouhlasíte s návrhem, zakroužkujete slovo ,,NE“ a přeškrtnete křížkem slovo ,,ANO“. Neupravíte -li nijak hlasovací lístek na úseku volba lídra, má se za to, že jste pro volbu lídra nehlasoval. Jiná úprava volebního lístku, volebního lídra, než je uvedena, činí volební lístek na úseku volebního lídra neplatným.

 

2)a) Úprava volebního lístku na úseku pořadí kandidátů na kandidátní listině:

Máte možnost rozhodnout se, že souhlasíte s předloženým návrhem kandidátní listiny a pořadím ostatních kandidátů, nebudete provádět žádné změny a hlasovací lístek neupravujete. Hlasovací lístek vložíte do oranžové obálky, kterou zalepíte, vyplníte verifikační lístek, který obsahuje základní údaje, podepíšete, aby bylo zřejmé, že jste hlasoval osobně. Zalepenou oranžovou obálku a verifikační lístek vložíte společně do zelené obálky, zalepíte a vhodíte do poštovní schránky. Česká pošta doručí do Lidového domu, kde se výsledky zpracují.

 

2)b) Úprava volebního lístku na úseku pořadí kandidátů na kandidátní listině:

Pokud chcete provést změny v pořadí jednotlivých kandidátů. Máte možnost 4 kandidáty podpořit. Preferenční hlasy můžete uplatnit kroužkováním, zakroužkujete číslo před jejich jménem, ostatní čísla před jmény kandidátů přeškrtnete. (Kroužkujete pouze 4 kandidáty a ostatní čísla před kandidáty přeškrtnete, jinak je hlasovací lístek neplatný).

Hlasovací lístek vložíte do oranžové obálky, kterou zalepíte, vyplníte verifikační lístek, který obsahuje základní údaje, podepíšete, aby bylo zřejmé, že jste hlasoval osobně. Zalepenou oranžovou obálku a verifikační lístek vložíte společně do zelené obálky, zalepíte a vhodíte do poštovní schránky. Česká pošta doručí do Lidového domu, kde se výsledky zpracují.

 

Korespondenční volba je zcela anonymní před otevřením oranžové obálky a sčítání hlasů, budou oddělené verifikační lístky od hlasovacího lístku.

Není možné, aby byl při sčítání hlasovací lístek spojen s verifikačním lístkem.

 

 

Náš nový billboard

15. března 2016

V rámci naší kampaně "Dva roky ve vládě" jsme zveřejnili nový billboard. Jsme rádi, že vás naše kampaň zaujala.

Máme taky doprovodné video: Objevilo se v pondělí 10. března 2016 a za pouhý týden mělo přes 35 tisíc zhlédnutí, celkově kampaň lákající stránky kampaně www.srdcebijevlevo.cz zobrazilo přes 8 milionů zařízení, celkově šlo o více než 31 milionů zobrazení a logo ČSSD lidé viděli přes 15 milionů minut.

„Jsme rádi, že se lidé na internetu o naši práci zajímají a pozitivně ji hodnotí, odpovědí na kampaň Dva roky ve vládě jsou převážně kladné emaily nebo konkrétní dotazy občanů,“ řekl Bohuslav Sobotka s tím, že o kampaň je zájem především mezi lidmi ve věku 25 až 44 let.

Podle jeho slov to ukazuje na skutečnost, že kampaň na internetu byla zvolena správně a dostala se i k cílovým skupinám, které nejsou typickými voliči sociální demokracie.

obrázek

 

 

Vážení přátelé,

pokud máte zájem o vstup do ČSSD v některé z našich místních organizací  - v našem OVV, kontaktujte prosím tajemnici.

Také se těšíme na Vaše názory a připomínky.

 

Ing. Miroslava Vostruhová

tajemnice OVV ČSSD Děčín

Husovo nám. 74/5, Děčín 4, 405 02

Tel: 724340183

e-mail: ovv.decin@cssd.cz

 

Co bychom chtěli ve vládě a v parlamentu prosadit v roce 2016?

02.01.2016 To, že sociální demokracie vede koaliční vládu, jí i v začínajícím roce 2016 umožňuje pokračovat v prosazování programu, se kterým na podzim roku 2013 vyhrála volby do Poslanecké sněmovny a který se z velké části podařilo vtělit do koaliční smlouvy a vládního programu.

Uprostřed zhoršujícího se vnějšího bezpečnostního prostředí budeme usilovat o pokračování politické stability, která se v uplynulých dvou letech stala velkou výhodou České republiky. Jak z hlediska investic, hospodářského růstu a bezpečnosti, tak z hlediska možností vlády soustředit se na řešení důležitých problémů státu, které se nedají zvládnout ze dne na den a potřebují čas, nerozhádanou funkční vládu a dobré vedení ministerstev. V roce 2016 se chceme jako sociální demokraté v naší politice na celostátní úrovni prioritně zaměřit na následující oblasti:

1. Udržení vysokého tempa hospodářského růstu a vytváření nových pracovních míst

Chceme pokračovat v získávání nových přímých zahraničních investic, zlepšit dopravní a digitální infrastrukturu, snížit administrativní zátěž podnikání a investovat do kvalitního vzdělávání.

2. Zvýšení příspěvku na péči o 10% od 1. 8. 2016

Zákon už vláda předložila do Sněmovny. Jde o pomoc zejména pro ty, kteří se ve své složité zdravotní situaci neobejdou bez pomoci a péče. Pomůže rodinám, které se starají o zdravotně postižené děti, těžce zdravotně handicapovaným i řadě nemocných seniorů. Příspěvek nebyl valorizován 8 let!

3. Předčasné odchody do důchodu pro horníky z hlubinných dolů

O rozšíření počtu horníků, kteří budou moci odejít o pět let dříve do důchodu, už vláda rozhodla. Zákon čeká na první čtení ve Sněmovně. Práce horníků patří k nejnáročnějším profesím a tito lidé se často potýkají se zdravotními následky.

4. Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017 alespoň na 11 tisíc hrubého

ČR má pátou nejnižší minimální mzdu v EU. Za poslední dva roky se nám ji podařilo zvýšit o 1400 korun. Vládní program ale počítá s tím, že by se do konce volebního období měla přiblížit 40% průměrné mzdy.

5. Přijetí zákona o prokazování původu majetku

Zákon o prokazování původu majetku je důležitým opatřením boje proti daňovým únikům. Návrh upravuje stávající mechanismy daňového práva tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo zatajené příjmy daňových poplatníků a následně je zdanit. Zákon už několik měsíců čeká na schválení ve Sněmovně, schvalovací proces je nutno urychlit tak, aby začal platit od začátku roku 2017.

6. Vyřešení problému s EIA na dopravní stavby

V minulých letech byla hrozivým způsobem zanedbána výstavba klíčové silniční a železniční infrastruktury. Naše vláda se to intenzivně snaží změnit. Odblokovali jsme evropské peníze na dopravní stavby tím, že se podařilo přijmout několik let odkládanou novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Teď je nutno dohodnout se s Evropskou komisí na uplatňování pravidel novely na již připravené klíčové dopravní stavby. Je to jedna z hlavních priorit vlády na rok 2016.

7. Schválení zákona o elektronické evidenci tržeb v Parlamentu

Elektronická evidence by měla zajistit zlepšení výběru daní, zefektivnění finanční správy, odstranění nerovných podmínek v konkurenčním boji a omezení administrativy spojené s daňovými kontrolami. Vládní koalice musí překonat obstrukce opozice, která se boji proti únikům brání.

8. Nový systém valorizace penzí, zvyšující manévrovací prostor vlády ve prospěch seniorů

Chceme, aby vláda brzy předložila návrh zákona, který ji umožní zvyšovat penze nad rámec vývoje inflace a 1/3 růstu mezd tak, že je bude moci svým rozhodnutím zvýšit až o 1,7%. Vyloučí se tak systémově opakování letošní extrémně nízké valorizace, která musí být kompenzována výplatou jednorázového příspěvku 1200 korun v únoru letošního roku.

9. Masivní rozjezd čerpání evropských fondů

V červnu 2015 jsme uzavřeli proces úspěšného schválení všech nových českých operačních programů. V novém programovém období 2014-2020 má ČR z fondů EU k dispozici zhruba 664 miliard korun. Na konci roku 2015 byly vyhlášeny první výzvy, rok 2016 musí být rokem intenzivního rozjezdu čerpání. Evropské peníze podpoří rozvoj regionů, hospodářský růst i nová pracovní místa.

10. Schválení nového loterijního zákona

Na nový moderní loterijní zákon čekáme už více než 10 let. Obsahuje řadu regulačních opatření, která sníží riziko vytváření patologické závislosti na hraní. Vládní návrh už leží ve Sněmovně.

11. Přijetí zákona o střetu zájmů a novely zákona o NKÚ

Zřízení Centrálního elektronického registru oznámení, která se předkládají podle zákona o střetu zájmů, povede k lepší kontrole veřejných funkcionářů při nástupu do funkce. Neoddělitelnou součástí boje s korupcí je i kontrola nakládání s veřejnými prostředky. Novela zákona o NKÚ významně rozšiřuje kompetence této nezávislé kontrolní instituce. 

12. Přijetí zákona o referendu

Zákon, jehož přijetí už 23 let předpokládá česká Ústava a který vláda předložila v loňském roce, by měl zavést institut referenda o důležitých otázkách do ústavního pořádku ČR a posílit tak přímou účast občanů na demokratickém rozhodování.

13. Snížení sociálního pojištění pro rodiče, vychovávající děti

Zákon o důchodovém pojištění, který připravuje ministryně Marksová, upravuje pojistné. Výše jeho sazby bude odstupňovaná podle počtu vychovávaných dětí, a ten, kdo má děti, tak bude platit nižší sociální pojištění.

14. Schválení zákona o plošném zákazu kouření v restauracích

Zákon už prošel prvým čtením v Poslanecké sněmovně. Chceme, aby začal platit od roku 2017. Ochrání nejen návštěvníky restaurací, ale také personál, který v nich pracuje.

15. Přijetí zákonů zpřísňujících nakládání s municí

Jde o součást naší systémové reakce na výbuchy ve Vrběticích. Nově by firmy manipulující s municí musely např. získat muniční licence. Vláda již návrh schválila, nyní jej musíme prosadit v Parlamentu.

16. Přijetí zákona o neziskových nemocnicích

Návrh počítá s tím, že hlavní činností neziskové zdravotnické organizace nebude podnikání a bude považována za službu obecného hospodářského zájmu. Její příjmy bude možné využít pouze na úhradu výdajů spojených s její činností.

17. Schválení zákona, zajištujícího zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách firem

Díky novému občanskému zákoníku ztratili zaměstnanci nárok na třetinové zastoupení v dozorčích radách akciových společností. ČSSD předložila poslanecký návrh zákona, který by jim měl toto právo vrátit, čeká na první čtení ve Sněmovně.

18. Přijetí zákona o zálohovém výživném

Zálohované výživné by mělo být poskytováno těm nízkopříjmovým rodičům s dětmi, kterým bylo stanoveno výživné v určité výši na základě rozhodnutí soudu či dle soudem schválené dohody rodičů, a kterým se zároveň toto výživné po určitou dobu nedaří vymoci ani cestou zahájené exekuce či soudního výkonu rozhodnutí. Návrh zákona nyní musí projednat vláda.

19. Pomoc Moravskoslezskému, Ústeckému kraji a Karlovarskému kraji

Vláda musí pokračovat v konkrétní pomoci regionům, které se potýkají s vysokou mírou nezaměstnanosti a nedokončenou restrukturalizací, zejména pokud jde o hlubinné hornictví.

20. Snížení DPH na noviny a časopisy z 15 na 10 %

Podpoříme poslanecký návrh, který snižuje zdanění novin a časopisů. Měly by se tak zařadit ke knihám, jejichž zdanění jsme na 10% snížili už v roce 2015.

21. Zvýšení pomoci uprchlíkům v Libanonu, Jordánsku a Turecku a zvýšení naší rozvojové pomoci zemím, které jsou zdrojem migrace. Zlepšení podmínek pro integraci azylantů v ČR.

V roce 2016 počítáme s pokračováním pomoci uprchlíkům v uprchlických táborech na Blízkém východě, stejně jako se zvyšováním pomoci zemím, které jsou zdrojovými nebo tranzitními státy migrace. Ministerstvo práce a sociálních věcí by mělo začít systémově spolupracovat s ministerstvem vnitra na zlepšení podmínek pro dobrou integraci lidí, kteří v naší zemi získají azyl.

22. Regulace agenturního zaměstnávání

Návrh na regulaci agenturního zaměstnávání, který by měla projednat vláda, zahrnuje instituci kauce pro nově vzniklé pracovní agentury, které se chtějí vstoupit na trh práce, omezení řetězení smluv či zavádí nové správní delikty a pokuty. Zaručuje také srovnatelné platové a pracovní podmínky agenturních zaměstnanců s těmi kmenovými.

23. Omezení lichvy díky zákonu o úvěru pro spotřebitele

Nově budou nebankovní poskytovatelé půjček regulováni ČNB, budou rovněž zastropovány sankce v případě, že se spotřebitel dostane do prodlení se splátkami. Zákon, který už vláda poslala do parlamentu, dále reguluje poskytování hypotečních úvěrů, zejména zjednodušuje předčasné splacení hypoték.

 

Sukdol: Lanovka na Pastýřskou na sebe vydělá

Děčín – Za mizivého zájmu lidí se v úterý večer konala v děčínské knihovně prezentace projektu lanovky na Pastýřskou stěnu.

Diskuze ke stavbě lanovky v Děčíně.
 

Diskuze ke stavbě lanovky v Děčíně.Autor: Deník/ Luděk Stínil

Na obchůzku po místech, kde by mohly být nástupní stanice, přišlo asi patnáct lidí; na následnou besedu a diskuzi do knihovny pak dorazilo přibližně třicet zájemců.

Lanovka přitom v Děčíně vzbuzuje silné vášně, na sociálních sítích o ní diskutují desítky lidí. Má jak své zastánce, tak i odpůrce. A právě odpůrce se snažil o výhodách lanovky přesvědčit Pavel Sukdol, který nedávno myšlenku kabinkové lanovky na Pastýřskou stěnu oživil.
„Lanovka bude vydělávat," řekl na prezentaci projektu Sukdol. „Je dokonce možné, že třeba vydělá na opravu chodníků," dodal optimisticky.

Názor, že Děčín bude na lanovku, jejíž pořízení by z velké části měla zaplatit dotace, doplácet během provozu jako sousední Ústí nad Labem doplácí na lanovku na Větruši, Pavel Sukdol odmítl.

„Je nutné si uvědomit, že Ústí platí za lanovku vysoký nájem Obchodnímu centru Forum. To v Děčíně nebude, lanovka bude na pozemku města," vysvětluje Sukdol. Problém ústecké lanovky je podle něj i nízké jízdné, které ale zatím není možné zvednout – bylo součástí projektu 
a tedy i podmínka dotace.

Za kolik by bylo jízdné na lanovce v Děčíně zatím není jasné, jedním z návrhů je 80 korun za cestu tam i zpátky.

Zatím není ani jasné, kde by bylo nástupní místo na lanovku. Ve hře je několik variant. Jedna možnost je z parkoviště pod knihovnou, odkud by lanovka jela nad Tyršovým mostem, druhá z místa pod zámkem – a nově se objevil návrh, že by mohla být nástupní stanice na Mariánské louce.

„V tom případě by bylo nutné postavit jeden sloup. Lanovka by ale jela kolem zámku," popisuje Sukdol.

Projektu věří: podle něj by se lanovka mohla stát dominantou Děčína a přilákat do Děčína to hlavní: turisty.

„Všude si dneska turisty hýčkají," upozorňuje muž, který procestoval celý svět 
a prohlédl si také několik různých lanovek v zahraničí.

Odpůrci lanovky podle něj nemusí mít obavy, že by se začalo stavět hned zítra.

„I kdyby lanovku zítra odsouhlasili zastupitelé, což je nyní nereálné, byla by hotová nejdříve za dva roky," říká Sukdol, který současně odmítl nařčení některých lidí, že chce na lanovce vydělat či ji vytunelovat.

„Já ji přece stavět nebudu. Já jsem tu myšlenku jen oživil. To vše bude záležitostí investora," řekl mimo jiné Sukdol, který už také jednal například s Hřenskem. Ve hře je možnost, že by turisté, kteří navštíví tamní Soutěsky, měli na lanovku slevu.
Zdroj: http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/sukdol-lanovka-na-pastyrskou-na-sebe-vydela-20151112.html