To jsme my :-)

 

Děčínský zastupitel a poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) chce po vzoru Litvínova zakázat vyplácení doplatku na bydlení v problémových lokalitách města

 

 

Děčín - Děčínský zastupitel a poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) chce po vzoru stranických kolegů v Litvínově na nejbližším jednání zastupitelstva města iniciovat vydání opatření obecné povahy, kterým by město zakázalo vyplácení doplatku na bydlení v tzv. oblastech se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.

 

„Cestou zákazu vyplácení doplatku na bydlení se již vydalo několik severočeských měst, a protože věříme, že i v Děčíně by vydání tohoto opatření mohlo ulevit mnohým lokalitám, rozhodli jsme se zastupitelstvu předložit náš návrh a požádat vedení města o konkretizaci lokalit, na které by bylo možné opatření uplatnit dle metodického stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje,“ vysvětluje poslanec Jaroslav Foldyna.

Možnost zákazu vyplácení dávek hmotné nouze, konkrétně doplatku na bydlení, dává městu zákon, který reaguje na zpracovanou Analýzu sociálně vyloučených lokalit z roku 2015 pro MPSV, v níž byla také rozpracována problematika rozpadání sociálně vyloučených lokalit do většího počtu menších celků. Opatření se pak týká oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů jako porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy působící na děti a výskyt osob pod vlivem návykových látek.


 

Zdroj: http://www.edecinsko.cz/zpravy/decin/12788-decinsky-zastupitel-a-poslanec-jaroslav-foldyna-cssd-chce-po-vzoru-litvinova-zakazat-vyplaceni-doplatku-na-bydleni-v-problemovych-lokalitach-mesta

Vložil: Lukáš Šimčík

Pracovat se musí vyplatit!

Dařilo se nám to minulé volební období a mělo by se plynule pokračovat!

Vyšší minimální mzda vede k vyšším odvodům na sociálním pojištění a to vede k vyšších důchodům a dalším benefitům.

S minimální mzdou se navyšují i zaručené mzdy, což jsou minimální mzdy pro jednotlivá odvětví. Je to cesta, jak může vláda pomoci celkovému zvyšování mezd v naší zemi.

Minimální mzda by se měla plynule zvyšovat až na 16 000,- Kč do roku 2020.

Zdroj Marksová - Tominová

Nové volební logo 2017

 

Dobrá práce pro všechny

Do roku 2022 zvýšíme minimální mzdu alespoň
na 16 000 korun,
průměrná mzda dosáhne přinejmenším
40 000 korun.
 

Zvýšíme platy zaměstnancům ve školství, sociálních
službách, zdravotnictví a kultuře.
 

Zavedeme 5 týdnů dovolené pro všechny zaměstnance
a nemocenská bude opět od prvního dne.
Prosadíme právo na nedostupnost po pracovní době.

Vložil: Jaroslav Horák

ČSSD představila program pro volby do Poslanecké sněmovny

17. června 2017

Jedním z našich hlavních cílů je další zvyšování minimální mzdy a platů zaměstnanců ve veřejných službách. Jsme totiž přesvědčeni, že pracující člověk má mít takové mzdové ohodnocení, aby nemusel pobírat sociální dávky nebo si z důvodu zajištění rodiny hledat druhé či třetí zaměstnání. Minimální mzda by tak do roku 2022 měla dosáhnout alespoň 16 tisíc korun a průměrná mzda přinejmenším 40 tisíc korun.

Změnit by se měla i situace, kdy dnes mladí lidé kvůli vysokým finančním nákladům odkládají založení rodiny. Myslíme si, že stát by jim měl vyjít maximálně vstříc. Budeme proto prosazovat navýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun.

Seniorům, kterých v naší společnosti stále přibývá, chce ČSSD významně pomoci změnou důchodového systému, kde by se průměrný důchod odvíjel a rostl od průměrné hrubé mzdy.

Zásadní prioritou je pro ČSSD i zajištění kvalitní zdravotní péče pro všechny. Budeme usilovně bránit snahám o zavedení nových poplatků a krokům, které by vedly k privatizaci nemocnic. Naším cílem je zvýšení dostupnosti zdravotní péče ve všech regionech.

"Ukažme našim občanům, že jsme stranou, kterou má smysl volit. Zapomeňme na svá ega. Tento boj musíme vyhrát. Jsme tu pro lidi, vždy jsme tu pro ně byli a nikdy je neopustíme,“ uzavřel programovou konferenci sociální demokracie její statutární místopředseda M. Chovanec.

vložil: Jaroslav Horák

Vážení přátelé,

pokud máte zájem o vstup do ČSSD v některé z našich místních organizací  - v našem OVV, kontaktujte prosím tajemnici.

Také se těšíme na Vaše názory a připomínky.

 

Ing. Miroslava Vostruhová

tajemnice OVV ČSSD Děčín

Husovo nám. 74/5, Děčín 4, 405 02

Tel: 724340183

e-mail: ovv.decin@cssd.cz

vložil: Jaroslav Horák

 

Krutá praxe ve jménu módy skončí v roce 2019

7. června 2017

Jasnou většinou dnes Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o ochraně zvířat proti týrání, která zakazuje chov a usmrcování lišek a norků kvůli získávání kožešin. V případě souhlasu Senátu a prezidenta republiky tak kožešinové farmy skončí v lednu 2019. Ročně je na českých farmách v neodpovídajících podmínkách odchováno a posléze plynem a elektřinou usmrceno na dvacet tisíc norků a lišek.

Jsem přesvědčený, že na zabíjení zvířat pro kožešiny neexistuje v České republice důležitý lidský zájem. Trvání takové praxe vyvolává závažné etické otázky," řekl k návrhu předseda výboru pro životní prostředí Robin Böhnisch. Po dlouhých patnácti měsících projednávání na půdě parlamentu nakonec návrh jeho a dalších 49 poslanců podpořilo 132 zákonodárců.

Odborné výhrady proti kožešinovým farmám pak vycházely především ze skutečnosti, že pro svou kožešinu jsou chovány téměř výhradně živočišné druhy, u nichž proběhla jen velmi omezená domestikace. Hlavní výhradou proti kožešinovým farmám je fakt, že pro kožešinu jsou chována v podstatě divoká zvířata. Ta jsou přitom držena v klecových chovech, které ze své podstaty nemohou naplnit jejich vrozené etologické potřeby. Na tato fakta poukázalo ve svém podpůrném dopise přes čtyřicet předních českých vědců.

Schválená verze úpravy zákona počítá krom zákazu farem také s kompenzacemi pro chovatele, kteří by se po ukončení provozu farem mohli bez své viny dostat do vážných obtíží s plněním dlouhodobých finančních závazků vzniklých v souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny.

Tyto příspěvky nemají nahrazovat očekávané zisky, ale pouze zaručit, aby legislativní zásah neměl na chovatele likvidační účinek. Takové řešení odpovídá judikatuře Ústavního soudu, podle kterého musí podnikatelé v zásadě akceptovat podnikatelské riziko spočívající ve změně zákonných záležitostí," uvedl k podobě možných kompenzací Robin Böhnisch.

Chov kožešinových zvířat je přímo či nepřímo skrze přísné standardy zakázán ve dvanácti evropských zemích, například ve Velké Británii, Rakousku, Slovinsku, Nizozemsku a v Německu.

Vložil: Jaroslav Horák 

P. Dolínek: Šli jsme cestou tvrdé dřiny a mála efektů

6. června 2017

Místopředseda sociální demokracie a pražský radní Petr Dolínek poskytl rozhovor deníku Právo. O poklesu volebních preferencí ČSSD a o dalším postupu.

Co říkáte poklesu preferencí ČSSD?

Musím říci, že jako ČSSD jsme byli před rozhodnutím, zda vyřešíme některé problémy ve vládě, které spatřoval premiér Sobotka. To se stalo. Myslím, že to byl důležitý krok jak pro pozici premiéra, tak pro důvěryhodnost a budoucnost té vlády. Může to mít odraz na aktuálních preferencích.

Soustředili jsme se v posledních třech letech na jednu věc, a to zrealizovat náš volební program. Podařilo se udělat přes 90 procent věcí, které jsme pro lidi, naše spoluobčany chtěli.

Šli jsme cestou tvrdé dřiny a mála efektů. Někteří koaliční partneři spíš sázeli na efekty, ale z efektů se nikdo nenají. Lidé se najedí z konkrétních rozhodnutí, z toho, že se neplatí poplatky ve zdravotnictví, že budou děti do školek chodit od dvou let.

Podařilo se posílit minimální mzdy a udělat spoustu věcí ve vědě, výzkumu, vysokoškolských věcech. Výsledky jsou, musíme je umět teď prezentovat voličům.

Ostatní dělali věci na efekt, ale například z ministerstva dopravy za tři roky nevypadl zákon o liniových stavbách.

Nemůže mít na preference vliv nejasno ohledně kandidátek ČSSD? Už jste se v Praze dohodli?

Myslím, že žádné nejasno není. Pražská kandidátka je ukázkou, jak demokraticky ji lze sestavovat. Zde v Praze – oproti jiným stranám – bude 2700 členů ČSSD tento víkend rozhodovat o lídrovi. Dostali na výběr, sami si vyberou a nikdo jim to shůry nerozhodl. Také mohou měnit pořadí na kandidátní listině, jak je navržena ze strany vedení Prahy, respektive projednána předsednictvem celé strany. Jednak budou vybírat lídra mezi mnou a kolegou Miloslavem Ludvíkem. Jednak mohou upravit čtyřmi preferenčními kroužky zbytek kandidátky, aby zvolil, koho chce mít na prvních čtyřech místech.

Co by měla udělat ČSSD v Praze, pro ni tradičně volebně slabém regionu?

Jednoznačně musíme více prosazovat celostátní i pražská témata. Zoufale chybí legislativa pro urychlení výstavby silnic, okruhů. Nejde jen o Pražský okruh, ale o celou síť dálnic. Kdyby byly kvalitně dostavěny komunikace, nemusela by přes Prahu jezdit nákladní a tranzitní doprava. Ale to se z úrovně Prahy prosadit nedá.

Jsou potřeba parkovací domy u nemocnic. Nikdo nemůže čekat, že Praha bude stavět státním nemocnicím parkovací domy, když ony mají vlastní pozemky a mohou samy realizovat investici státu.

Dalším problémem je nízká kapacita železniční sítě, už na ni nedostaneme další vlaky, aby lidé do Prahy nejezdili auty, ale vlaky, pokud chtějí. Je to zase státní problém. Musíme ukázat, že známe problémy Pražanů, které nejsou do značné míry shodné s problémy většiny populace ČR. Myslím, že máme co nabídnout.


Zdroj: Deník Právo, 06.06.2017, strana 2, autor Petr Janiš

Vložil: Jaroslav Horák

Místní organizace ČSSD v Děčíně si zvolila nové vedení

Děčínská sociální demokracie prošla v posledních dnech zásadními změnami. Vzhledem k rozhodnutí vydat se jinou cestou a změnit dosavadní strategii si zvolila nové vedení včetně předsedy místní organizace, kterým se stal Mgr. Arnošt Špaček.

V poslední době se především na sociálních sítích objevilo mnoho otázek týkajících se působení sociální demokracie v Děčíně, přičemž jsou často zmiňovány veřejné výstupy jednoho člena a zastupitele, jmenovitě Václava Němečka. Na první pohled vnitrostranický konflikt je ovšem nutným krokem, který vede ke změně. Václav Němeček za dobu svého působení v děčínském zastupitelstvu odvedl velký kus práce a ukázal, že politika pro něj neznamená práci pro své politické ambice, ale službu pro občany tohoto města.

Děčínská ČSSD se rozhodla po rozsáhlé diskusi uzavřít historii a začít znovu tak, aby se stala zajímavou pro veřejnost, přiblížila se občanům Děčína a třeba je i oslovila natolik, aby se k ní přidali.

Pojďte s námi změnit komunální politiku a bojovat za lepší Děčín.

Nové vedení MO ČSSD v Děčíně a poslanec Jaroslav Foldyna

Vložil: Lukáš Šimčík

 

 

Vložil: Lukáš Šimčík

Vložil: Lukáš Šimčík

Bazén postavíte bez povolení. A Foldyna „skřípl“ ekologická sdružení

Omezení účasti ekologických občanských sdružení, aby nemohla blokovat nejrůznější stavby, prosadil ve Sněmovně sociální demokrat Jaroslav Foldyna. Jeho návrhu pomohly i opoziční strany. Pro vládní návrh stavebního zákona jako celku pak byli se třemi stranami vládní koalice také komunisté. Pro bazény nebo skleníky nebude nutné povolení.

„Dobrou zprávou pro všechny drobné stavebníky je, že novela odlehčí administrativní zátěž například při výstavbě rodinných domů. Na pozemku u domku či chaty si navíc každý bude moci postavit skleník, kůlnu anebo třeba bazén bez následného povolování,“ uvedl ke schválení stavebního zákona předseda vlády a ČSSD Bohuslav Sobotka. To je změna, která bude užitečná pro majitele rodinných domků.

Pro Foldynův pozměňující návrh týkající se účasti občanských sdružení v řízeních byli poslanci ANO, komunisté, TOP 09, ODS, Úsvit a necelá polovina klubu sociální demokracie. Zákon teď posoudí Senát. 

Nepředvídatelnost vadí investorům, zlobil se Foldyna

„Chci omezit vstup a vliv takzvaných různých ekologických spolků a iniciativ. Domnívám se a jsem přesvědčen, že v současné době povolovací procesy v České republice jsou do jisté míry hendikepem pro příchod nových investorů. Nepředvídatelnost toho, co se tady v zemi bude odehrávat v povolovacím procesu, tím myslím stavební řízení, je tak složitá, že ti lidé od nás odcházejí. Je to ale i problém pro domácí investory,“ říkal ve Sněmovně Foldyna.

„Zákon o posuzování vlivu stavby na životní prostředí dává dostatečný prostor všem spolkům a institucím, aby do toho vstoupily, aby mohly uplatnit názor občanů. Nicméně stavební povolení a stavební norma je technická záležitost. Tady by ten prostor měl být dán už jen těm opravdu dotčeným osobám,“ uvedl poslanec ČSSD a získal pro to podporu většiny Sněmovny i Šlechtové.

Paradoxně nejkritičtěji k tomu, co Foldyna navrhl, vystupoval jeho stranický kolega Václav Zemek. „Ono to nevylučuje jen ty takzvané zelené aktivisty. Ono to vylučuje úplně celou širokou veřejnost. To znamená že se vracíme o nějakých 30, 40 let zpátky. Přijde investor, chce něco postavit a nikdo mu do toho prostě kecat nebude,“ řekl Zemek.

Naopak od TOP 09 i od komunistů zazněla i kritika počínání některých ekologických aktivistů. „Nechceme zavírat oči před veřejným tajemstvím, že existuje kromě tisíců a tisíců poctivých ochránců přírody také něco, jako je ekologický racketeering, což je velmi výnosný a velmi ohavný obchod. A ti, kteří se mu věnují, tak kazí dobrou pověst ochránců přírody a krajiny. A na základě tohoto přístupu my budeme hlasovat racionálně,“ avizoval postup TOP 09 šéf strany Miroslav Kalousek. Šéf klubu strany Michal Kučera se dodatečně distancoval od toho, že podle listiny hlasování byl pro. Označil to za omyl. Nechtěl prý Foldynův návrh podpořit.

„Víme, že mnoho těchto ekologických hnutí, řekněme si to na rovinu, i účelově někdy blokuje ty stavby,“ uvedl před hlasováním také komunista Jan Klán.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/novela-stavebniho-zakona-ve-snemovne-dwe-/domaci.aspx?c=A170405_102143_domaci_kop

Vložil: Lukáš Šimčík

Bezpečnostní sbory si polepší, vláda schválila klíčový materiál

29. března 2017

Na návrh Ministerstva vnitra schválila dnes, 29. března 2017, vláda navýšení platových tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů. Bezpečnostní sbory si tak s platností od 1. července 2017 polepší o 10 %.

Je to krok správným směrem, který odstraňuje škody napáchané minulými vládami. Je naivní domnívat se, že můžeme realizovat nábor nových příslušníků a zároveň udržet jejich zkušené kolegy bez odpovídajících platů, které jsou výrazně nižší než u jiných zaměstnavatelů," uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. Navýšení, které je již několikáté v pořadí, podle něj přispěje k vyšší personální stabilitě bezpečnostních sborů a také k zatraktivnění těchto profesí.

Změna se dotkne všech příslušníků bezpečnostních sborů. Konkrétně tedy půjde o příslušníky Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace.

Vedle novelizace zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, která odstraňuje povinnost odsloužit 150 hodin přesčas zdarma, je navýšení tarifů jedním z dalších kroků ministerstva pro posílení bezpečnostních sborů.

vložil: Jaroslav Horák 

Volební manažer J. Birke pro Seznam Zprávy: Musíme otočit kormidlem doleva a oslovit levicové voliče

21. března 2017

Volební manažer a čerstvě zvolený místopředseda Jan Birke v rozhovoru pro Seznam Zprávy. O tématech do podzimních voleb a o volební kampani ČSSD. Více ve videu 

www.seznam.cz/zpravy/clanek/recept-na-porazku-babise-vyssi-platy-sunka-jako-v-nemecku-a-emoce-planuje-volebni-manazer-cssd-29133

 

vložil: Jaroslav Horák

Policisté nebudou muset sloužit přesčasy zdarma, odsouhlasil Sobotkův kabinet

Náborový příspěvek pro policisty, hasiče a členy vězeňské služby, konec přesčasům zdarma a zavedení zkušební doby, to slibuje změna služebního zákona, kterou v pondělí schválila vláda. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) si od přijetí novely slibuje vyšší zájem o práci v uvedených složkách.

 

Ministr vnitra Milan Chovanec

Ministr vnitra Milan Chovanec

FOTO: Petr Hloušek, Právo

pondělí 30. ledna 2017, 13:11 - Praha

„Umožňuje to náborový příspěvek pro začínající policisty, hasiče, členy vězeňské služby a členy celní správy. V současné době ty nástupní platy u policie jsou velice nízké, je to jeden z problémů, který máme. Pokud k nám policista nastupuje za 17 tisíc korun a jezdí každý den kolem billboardu, kde řetězec nabízí 23 tisíc korun skladníkovi, tak je ta motivace vstupovat do služeb státu velice malá,“ řekl Chovanec.


Novela zákona slibuje také konec bezplatných přesčasů. V současnosti totiž mají policisté ročně 150 hodin neplacených přesčasů, za které si nemohou vzít ani náhradní volno. Pokud změnu schválí Sněmovna, tak by od 1. ledna 2018 už povinně sloužit nemuseli. Stát by je mohl zdarma povolat pouze při mimořádných událostech, tedy v případě povodně nebo teroristického útoku.„Do tří let bychom v rámci náborového příspěvku mohli zvýšit ten plat tak, aby to pro ně bylo zajímavější,“ dodal. Náborový příspěvek by se měl pohybovat mezi částkami 30 až 150 tisíc korun.

Předlohu podpořili podle Chovance ministři napříč koalicí. „Nedohoda byla pouze na jedné věci, a to je zajistit financování celé věci ministrem financí,” uvedl Chovanec s tím, že nesouhlasili dva ministři ANO.

vložil: Jaroslav Horák

Kraj přidá dopravcům na zvýšení mezd řidičů

 

d

Ve čtvrtek 2. února se uskutečnila druhá společná schůzka vedení kraje s představiteli dopravců - zaměstnavatelů řidičů - a jejich odborářů. Po sérii separátních jednání jak s centrálními orgány, tak s dopravci, navrhl kraj způsob, jak navýšit dopravcům prostředky na zvýšení mezd řidičů dle říjnového nařízení vlády.

„Děkuji všem za konstruktivní přístup k jednání. Máme podklady od dopravců a po doladění detailů začneme připravovat dodatky smluv,“ uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Komínek. Náměstek hejtmana Jaroslav Foldyna rekapituloval jednání, která k problematice na vládní úrovni proběhla, a dodal: „K našim žádostem o posouzení možností, jak peníze dopravcům poslat, byly některé instituce zdrženlivé.“

S dopravci vedl kraj individuální jednání o možném uzavření dodatků. Ty jsou ovšem podle zákona možné pouze v maximální částce 5,7 mil. Kč u jedné stávající smlouvy. U dopravců to je tedy řešení při uzavření takových dodatků na dobu zhruba od několika měsíců do dvou až tří let. Aktuálně se projednává s každým dopravcem zvlášť, jak bude situaci řešit po uplynutí této doby. Někteří již sdělili, že si zvládnou na další roky tyto finance sami ušetřit a s těmi ostatními stále jednáme.

V ostatních krajích je situace obdobná jako v Ústeckém kraji. Například v Libereckém kraji budou situaci řešit podobným způsobem uzavření dodatků v maximální možné výši, kterou umožňuje zákon o veřejných zakázkách. V některých krajích ovšem takto daleko v jednáních nejsou vůbec.

Odboráři informovali, že jejich stávková pohotovost stále trvá. Není však zřejmé, proti komu by byla stávka mířena. Vládní nařízení stanovuje, že mají řidičům přidat jejich zaměstnavatelé. Oni tedy rozhodnou o tom, zda na výplatních páskách nejdou ti řidiči, kteří mají podle rozhodnutí vlády nárok na navýšení, očekávané vyšší částky. Ústecký kraj nemá žádné smluvní závazky vůči zaměstnancům dopravců. Smlouvy jsou uzavřeny mezi krajem a dopravcem, který pro kraj zajišťuje autobusovou dopravu.

Přestože dopravci argumentují tím, že nemají na navýšení mezd finance, protože podle jejich slov kraje neplatí dost, byli to právě oni, kdo si stávající finanční podmínky sami určili při soutěžení veřejné zakázky. Sami tedy ve veřejné soutěži rozhodovali o budoucnosti svého podnikání, o podnikatelském riziku.

„Ústecký kraj má zájem na zachování plného rozsahu autobusové dopravy a v rámci zákonných možností je připraven dopravcům v jejich nelehké situaci pomoci,“ uzavřel jednání náměstek Komínek.

 

d

 

d

vložil: Jaroslav Horák

Dlouhodobě nezaměstnaní si mohou zvýšit příjem v rámci veřejné služby

1. února 2017

Lidé, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR a pobírají dávky v hmotné nouzi déle než půl roku, mají od února možnost zvýšit si příjem v rámci veřejné služby. Pokud odpracují v tomto režimu alespoň 30 hodin měsíčně, vzroste jim příspěvek na živobytí o 605 Kč. Pokud však ve veřejné službě pracovat nebudou a nepatří mezi zranitelné skupiny obyvatel (například seniory nebo osoby se zdravotním postižením), dávka na živobytí jim po šesti měsících neaktivity poklesne.

verejna-prace.jpg

Dnešním dnem vstupuje v platnost novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která podmínky výplaty příspěvku na živobytí a výkonu veřejné služby nově upravuje. Přestože byla schválena nedávno, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Generální ředitelství Úřadu práce ČR jsou na změny dobře připraveny. „Vydali jsme metodiku k vyplácení dávek pomoci ve hmotné nouzi a výkonu veřejné služby, opakovaně jsme informovali zaměstnance Úřadu práce ČR,“ vysvětila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Vedle toho Úřad práce ČR aktivně oslovuje také další subjekty, které budou moci veřejnou službu zabezpečit. Jde zejména o obce, ale také neziskové organizace, poskytovatele sociální služeb atd. „Těmto subjektům může Úřad práce ČR poskytnout příspěvek až do výše 1 000 Kč na ochranné a pracovní pomůcky na jednoho pracovníka. Navíc můžeme refundovat prostředky na pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo která jí bude způsobena,“ upřesnila generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Cílem změn ve veřejné službě je motivovat dlouhodobě nezaměstnané, kteří pobírají dávky hmotné nouze, k práci. „Veřejná služba má lidem pomáhat, ne je trestat. Zejména pokud jde o obyvatele regionů, kde dochází například k hromadnému jednorázovému propouštění, nebo patří do skupin, které jsou na trhu práce skutečně znevýhodněny,“ uvedla ministryně Michaela Marksová. 

Od února zákon nově stanoví, že kdo pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců a není aktivní, nebo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci, klesne jeho částka na živobytí na existenční minimum (tj. 2 200 Kč). Pokud naopak příjemce dávek v hmotné nouzi aktivitu projeví, například nastoupí do projektu organizovaného Úřadem práce ČR, nastoupí na rekvalifikaci, nebo odpracuje minimálně 20 hodin měsíčně v rámci veřejné služby, výše příspěvku na živobytí se nezmění. V případě jednotlivce tedy bude nadále činit 3 410 Kč. Pokud člověk odpracuje alespoň 30 hodin měsíčně veřejné služby, vzroste mu příspěvek na živobytí o 605 Kč na celkem 4 015 Kč měsíčně.

Toto opatření se nevztahuje na osoby, u kterých se aktivita nezkoumá, například lidé starší 68 let, osoby se zdravotním postižením (ve 2. a 3. stupni invalidity), poživatele starobního důchodu, osoby pobírající příspěvek na péči ve II. až IV. stupni, dočasně práce neschopné, rodiče pobírající rodičovský příspěvek nebo třeba nezaopatřené děti.

Účinnost novely zákona o pomoci v hmotné nouzi je od 1. února 2017, poprvé se tedy může částka na živobytí snížit neaktivním osobám na existenční minimum v srpnu 2017. 

vložil: Jaroslav Horák

Členství a přihláška

Podpořte svobodu, solidaritu, spravedlnost a sociálně odpovědný rozvoj naší země!

Sdílíte sociálně demokratické hodnoty svobody, spravedlnosti a solidarity? Zajímáte se o politiku a veřejný život? Trápí vás současný stav české společnosti? Nesouhlasíte s politikou pravicových vlád? 

Staňte se členy České strany sociálně demokratické. Zapojte se do politického dění a pomozte nám prosazovat sociálně odpovědný rozvoj naší země!

Proč vstoupit do ČSSD?

  1. ČSSD je nejstarší fungující českou demokratickou politickou stranou. Již více než 135 let se hlásí k hodnotám svobody, spravedlnosti a solidarity. K hlavním historickým výdobytkům sociální demokracie patří například osmihodinový pracovní den, všeobecné volební právo, sociální zabezpečení. 
  2. ČSSD je jedinou sociálně demokratickou stranou v postkomunistické Evropě, která nevznikla transformací z komunistické strany.
  3. Sociální demokraté hájí standardní západoevropský model sociálního státu (chceme kvalitní veřejné služby dostupné pro každého občana) proti pokusům české pravice usilující naopak o jeho demontáž a ohrožující tak demokratický vývoj v naší zemi.
  4. ČSSD je demokratickou politickou stranou otevřenou všem, kteří sdílí sociálně demokratické hodnoty. Nediskriminuje žadatele na základě rasy, pohlaví nebo náboženství. Ve svém vnitřním fungování se opírá o rozvinutý systém vnitrostranické demokracie. Prosazuje rovnost příležitostí a usiluje o větší zastoupení žen ve veřejném životě.
  5. ČSSD nabízí svým členům osobní rozvoj a uplatnění jejich schopností ve veřejném životě. Má propracovaný systém vnitrostranického vzdělávání a aktivně vyhledává nové talenty do veřejných funkcí. Umožňuje členům získávat nové zkušenosti, informace i společenské kontakty. Při výkonu jejich politických funkcí poskytuje svým členům odbornou podporu.
  6. ČSSD není pouze politickou stranou, ale i komunitou lidí sdílejících společné hodnoty. Spolupracuje s odbory, s občanskými iniciativami a hnutími na obranu sociální spravedlnosti a demokracie. Spolupracuje se sítí přidružených organizací (Mladí sociální demokraté, Sociálně demokratické ženy, Masarykova demokratická akademie, Dělnické tělovýchovné jednoty), které umožňují členům i sympatizantům rozvíjet řadu společenských, sportovních nebo odborných aktivit.

https://www.cssd.cz/strana/agenda-a-clenstvi/clenstvi-a-prihlaska/

vložil: Jaroslav Horák

Výsledky nominací z krajských konferencí

3. prosince 2016

Níže naleznete výsledky nominací z probíhajících krajských konferencí.

 

Dnes (3.12.2016) probíhala krajská konference v Karlových Varech. Na post předsedy byl nominován současný předseda ČSSD Bohuslav Sobotka a na pozici prvního místopředsedy získal nominaci Milan Chovanec. Nominanti na místopředsedy byli zvoleni: Jan Birke, Jan Hamáček, Martin Starec, Michaela Marksová a Lenka Teska Arnoštová. 

V neděli 27. listopadu se konala krajská nominační konference ve Zlíně, kde byli zvoleni tito kandidáti: předseda – Bohuslav Sobotka, 1.místopředseda – Milan Chovanec a další místopředsedové – Michaela Marksová, Lenka Teska Arnoštová, Lubomír Zaorálek a Martin Starec.

Z konference v Hradci Králové vzešli tito nominanti: předseda – Bohuslav Sobotka, statutární místopředseda – Milan Chovanec. Další místopředsedové – Jan Hamáček, Jan Birke, Lubomír Zaorálek, Lenka Teska Arnoštova a Michaela Marksová

Zde jsou výsledky z krajské konference v Pardubicích. Nominace získali: předseda – Bohuslav Sobotka, první místopředseda – Milan Chovanec. Řadoví místopředsedové – Lenka Teska Arnoštová, Michaela Marksová, Martin Starec a Lubomír Zaorálek.

vložil Jaroslav Horák

Děkujeme všem voličům, kteří přišli k volbám a podpořili ČSSD. 

Vaše ČSSD Děčín :-)

 

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016

Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Ústecký kraj

Kandidátní listina Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
1 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 317 0,17 X
2 Občanská demokratická strana 15 909 8,54 X
4 Starostové a Sportovci pro ÚK 3 185 1,70 X
9 Komunistická str.Českosloven. 3 268 1,75 X
12 Česká str.sociálně demokrat. 22 178 11,90 X
17 Il.imigrantům NE-pen.pro děti 903 0,48 X
18 Severočeši.cz 3 977 2,13 X
20 JsmePRO! Kraj 2016 9 048 4,85 X
30 ANO 2011 43 308 23,24 X
32 TOP 09 7 298 3,91 X
34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7 535 4,04 X
37 Komunistická str.Čech a Moravy 29 480 15,82 X

 

 

Kandidátní listina Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
40 Alternativa pro občany 1 014 0,54 X
41 Národní demokracie 406 0,21 X
43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 1 916 1,02 X
52 Svobodní a Soukromníci 2 714 1,45 X
58 DSSS-NE imigr.nepřizp.PRO poř! 5 988 3,21 X
60 NOVÝ SEVER 2 796 1,50 X
67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 630 0,33 X
77 Piráti a SZ 8 198 4,40 X
78 Koalice SPD a SPO 11 325 6,07 X
79 ProKraj 4 736 2,54 X
81 SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. 157 0,08 X
- - - - -

 

vložil Jaroslav Horák

Kandidát Přednostní hlasy Mandát Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Foldyna Jaroslav 56 2 636 11,88 * 1
2 Klika Martin Mgr. MBA 46 880 3,96 * 2
3 Matouš Zdeněk PhDr. Ing. Ph.D. MBA 52 1 080 4,86 * 3
4 Štejnar Radek Ing. 49 599 2,70 * 4
5 Andrt Miroslav Mgr. Ing. 38 531 2,39 * 5
6 Csonka Pavel Bc. 51 519 2,34 * 6
7 Svoboda Zbyněk 50 302 1,36 * 7
8 Mikl Vlastimil 44 294 1,32 * 8
9 Sykáček Jaroslav Ing. 57 717 3,23 * 9
10 Honzl Karel Ing. 60 243 1,09 * 10

Tučně zvýraznění - zvolení zastupitele ČSSD za "okres" Děčín

vložil Jaroslav Horák

Kroužkováním můžete podpořit i jednotlivé kandidáty z okresu Děčín. 

 

 

1 Foldyna Jaroslav 56 ČSSD ČSSD poslanec PS PČR Děčín
9 Sykáček Jaroslav Ing. 57 ČSSD ČSSD starosta města Rumburk Rumburk
17 Hrebičková Olga Ing. 52 ČSSD ČSSD elektrotechnik - vedoucí odd.investic Jílové
29 Jakubec Petr Ing. Bc. 58 ČSSD ČSSD ředitel střední školy Varnsdorf
31 Němeček Václav 43 ČSSD ČSSD strážník a instruktor Městské policie Děčín
37 Jirchářová Dana Ing. MBA 30 ČSSD ČSSD asistentka poslance Děčín
52 Rajchl Karel Mgr. 37 ČSSD ČSSD ředitel základní školy a mateřské školy Jílové

 

VOLBY 2016

Kdy se bude volit?
Krajské volby se budou konat v termínu 7. a 8. října 2016.

Kdo může volit?
Volit může každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.

Jak se volí?
Nejpozději tři dny před začátkem voleb obdrží každý právoplatný volič obálku s hlasovacími lístky. V případě ztráty či poškození dostane sadu hlasovacích lístků na požádání i v samotné volební místnosti.

Než volič vybere své kandidáty, musí se před volební komisí prokázat platným občanským průkazem, případně cestovním pasem.

V případě voleb do krajů si pak za zástěnou vybere jeden hlasovací lístek strany, hnutí nebo koalice, kterou chce podpořit. Obálku s tímto lístkem poté vhodí do hlasovací urny.

Chce-li preferovat konkrétního kandidáta na kandidátce, může jeho jméno zakroužkovat. Zakroužkovat může maximálně čtyři kandidáty na pouze jednom hlasovacím lístku. Takto zvýhodněný kandidát může díky preferenčním hlasům přeskočit kandidáty, kteří jsou na kandidátní listině před ním.

Kde se volí?
Volby proběhnou v předem vybraných volebních místnostech, o kterých příslušný obecní úřad své voliče informuje. Občané mohou volit pouze v místech svého trvalého bydliště.
V případě závažného zdravotního důvodu je možné požádat příslušný obecní úřad o hlasování mimo volební místnost. K voliči se dostaví dva členové komise s přenosnou hlasovací schránkou. Hlasování na zastupitelských úřadech není možné.

vložil Jaroslav Horák

Všichni jste srdečně zváni na poslední část Retroutour 2016, která proběhne dne 6.10.2016 v Děčíně na Masarykově náměstí a to od 14:00. Přijďte nás podpořit! 
Váš RetroTour team .;-)

vložil Jaroslav Horák

Jaroslav Foldyna - lídr kandidátky ČSSD v Ústeckém kraji

Problémem kraje je jeho celková zanedbanost. Přestože jsme byli více jak 50 let pro republiku zásobárnou energie, uhlí a z toho plynoucího bohatství, tak v investicích do rozvoje kraje na nás stát zapomněl. A naopak, stali jsme se odpadkovým košem na problémy. Z našeho kraje utíkají vzdělaní a kvalifikovaní lidé.

Jedním z mých hlavních cílů bude konec levné práce v Ústeckém kraji. Nedovolím, aby Ústecký kraj byl i nadále odpadkovým košem na problémy s nepřizpůsobivými. Budu usilovat o změnu řady sociálních zákonů, aby podpora šla potřebným, ale aby na ní nemohli jiní parazitovat. Uvědomuji si, že jedním z největších cílů je zajistit bezpečnost občanů v našem kraji a k tomu musí směřovat i naše politika. V tomto budu jednat s vládou tak, aby se tzv. uprchlická a migrační krize nedotkla občanů Ústeckého kraje. Máme svých stávajících problémů dost.

Zásadní problémy Ústeckého kraje bohužel nejdou řešit bez vládní spolupráce. Je potřeba s centrálními orgány s pádnými odůvodněními hledat možnosti pro zlepšení podmínek hospodářské činnosti a podnikání v Ústeckém kraji. Budu podporovat v našem kraji především investice s vysokou přidanou hodnotou a nikoli montovny tak, aby se odpovídajícím způsobem zvedaly mzdy zaměstnanců v kraji.

vložil Jaroslav Horák

 

Minimální mzda vzroste z 9900 korun na 11 tisíc, rozhodla vláda

Minimální mzda se od nového roku zvýší na 11 tisíc korun. Dva dny před krajskými a senátními volbami o tom na středečním jednání rozhodl kabinet premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Novinkám to sdělila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD).

 

Vývoj minimální mzdy

Vývoj minimální mzdy

FOTO: David Ryneš, Novinky

Související témata:

Bohuslav Sobotka

 

Michaela Marksová

 

Dnes 10:21 - Praha 
(Aktualizováno: 11:30 )

„Potřebujeme mít takové podmínky, aby se lidem z nízkopříjmových profesí opravdu vyplatilo pracovat. Čím vyšší bude minimální mzda, tím spíše se jim vyplatí pracovat,“ řekla při příchodu na jednání vlády Marksová.


 V současné době je nejnižší možný výdělek 9900 korun. Vláda ho od ledna 2017 zvyšuje o 1100 korun.

Bohuslav Sobotka @SlavekSobotka

Vláda schválila návrh min.Marksové na zvýšení minim.mzdy na 11 tisíc korun od 1.1.2017. Pracovat se musí vyplatit.Měla by růst i v budoucnu!

 

Mění se i výše minimální hodinové mzdy. Místo stávajících 58,70 koruny bude spodní hranice ve výši 66 korun.

Náklady pro podnikatele budou zhruba 3,5 miliardy, stát zvyšování vyjde asi na 610 miliónů korun. Minimální mzdu pobírá 3,2 procenta pracujících, tedy asi 115 tisíc lidí.

„Rozhodnutí podpoří zaměstnance a jejich kupní sílu, zároveň pomůže ČR přiblížit se vyspělejším evropským ekonomikám, kde je minimální mzda až několikanásobně vyšší než v České republice,” komentoval šéf kabinetu.

Zvyšovat by se mohlo i další rok 

Marksová počítá s tím, že by se minimální možný výdělek mohl zvýšit i v lednu 2018. Přesnou částku neřekla, mohlo by se však jednat o 500 až 700 korun.

„Záleží na tom, jak se tady bude vyvíjet minimální mzda, protože v koaliční smlouvě je, že chceme, aby minimální mzda dosáhla 40 procent průměrné mzdy, jako to je u většiny zemí Evropské unie. My už nechceme být někde na posledním žebříčku s Rumunskem a Bulharskem,“ podotkla ministryně.

Po zvýšení na 11 tisíc korun dosáhne minimální mzda přibližně 38,2 procenta průměrné mzdy.

vložil Jaroslav Horák

vložil Jaroslav Horák

 

vložil Jaroslav Horák

vložil Jaroslav Horák

Přijďte podebatovat s naším kandidátem na hejtmana Jaroslavem Foldynou a ministrem vnitra Milanem Chovancem do Děčína 20.9.2016!

 

Jaroslav Foldyna

PŘEDSTAVUJE SE: Jaroslav Foldyna, kandidát na hejtmana Ústeckého kraje za ČSSD

24. 8. 2016 18:25

(PI)

Ústecký kraj - Narodil jsem se v roce 1960. Mým rodičům tehdy bylo již čtyřicet let. Narodil jsem se jim později, což byl důsledek válečných útrap. Oba moji rodiče prošli lágrem, maminku do lágru odvlekli z jugoslávských hor od partyzánů, otec si lágr „vysloužil" za neposlušnost při totálním nasazení.

2408foldyna

Proč to zmiňuji? Protože tato skutečnost formovala celý můj následný život. Za to, jaký jsem, vděčím mým rodičům. Vyrůstal jsem ve Stráži pod Ralskem, šedesátá léta byla nádherná, nádherné dětství, pak přišel ohromný „mrak", který mnoho dalších událostí změnil a ovlivnil. Oba rodiče vděčili za svůj, a tedy i za můj, život osvobození Sovětskou armádou v dubnu 1945. Otec tehdy pracoval u vojenského útvaru. Pak přišla 21. srpna 1968 okupace Československa, zlomový okamžik ve vnímání reality. Otec byl vyloučen z KSČ, ztratil zaměstnání, tedy nikoli doslovně, stal se uklízečem v kině.

Žili jsme skromný, ale překrásný život v tehdy malé a malebné Stráži pod Ralskem. Už jako kluk jsem chtěl být něčím, co by vyzvedlo kluka z tepláků. Chtěl jsem plout na lodi, chtěl jsem poznat a vidět „svět". Můj vzor a starší kamarád Honza Ondrák se šel učit na lodního mechanika do Děčína a plul na lodích ČSPLO. Moc jsem si přál být jako on. To se mi podařilo a v roce 1975 jsem byl přijat a šel se učit do Děčína na lodního mechanika. To jsem ještě nevěděl, že od toho roku mi bude Děčín „souzen".

Vyučil jsem se a začal pracovat na lodích Československé plavby labsko-oderské. Nebylo to tak jednoduché. Byl jsem synem člověka ze seznamu. To, že jsem skončil na zahraniční plavbě, má svou historii. V roce 1976 jsem začal v Děčíně boxovat. K boxu mě přivedl můj tehdejší vychovatel z internátu Ladislav Kučera, někdejší Československý reprezentant v boxu, účastník olympijských her v Tokiu. Já byl jako syn pravičáka určen pro tuzemskou plavbu, ale tehdejší šéf personálního a v jedné osobě funkcionář boxu soudruh Šťastný chtěl mít „Foldynu" v mančaftu. Tak mě z tuzemské plavby z Holešovic převeleli na Závod zahraniční plavby, a jak byla ligová přestávka, já vyplul do Hamburku.

Prošel jsem u ČSPLO na palubách lodí všemi palubními funkcemi. Byl jsem řadu let i přístavním kormidelníkem, rok jsem si v této funkci odsloužil i v Hamburku.

Stihl jsem se oženit, rozvést a oženit. Mám pět dětí a dokonce již i dva vnoučky. V roce 1991 jsem to na palubách lodí „zapíchnul" a šel na „břeh". Od té doby jsem byl snad vším. Při tom všem jsem si doplnil vzdělání, vystudoval střední školu a odmaturoval.

V roce 1989 jsem v prosinci vstoupil do ČSSD, kterou jsem po výzvě ze Svobodné Evropy obnovoval. Politika mě bavila a stále baví, vždy jsem byl však rebelem. Rebelem svazákem, který řekl, že je v SSM, aby nebyl nápadný, že v SSM není. Rebelem dokonce kandidátem KSČ, kdy jsem pod dojmem perestrojky otevřeně požadoval tu pouze proklamovanou demokracii. Nějak mi to rebelování zůstalo, byl jsem a budu levičák. Proto chci, aby i ČSSD byla důsledně levicová, aby zastupovala zájmy těch, které reprezentoval i původní znak ČSSD. Vždyť tam byly klasy a ozubené kolo. Rudá a modrá barva.

Dnes se celá tzv. levicová sociálně demokratická Evropa modernizovala a liberalizovala a ve znaku z původní rudé barvy a symbolů zbyla jen většinou oranžová růže, což vypadá jako znak strany zahradníků. V současnosti je tato strana více chápána jako strana pro menšiny a multikulturu. Já se snažím vrátit zpět, aby sociální demokracie byla strana lidí práce, aby reprezentovala zaměstnance, ty, co to HDP, kterým se tak často chlubíme, tvoří. Ty musíme reprezentovat. Proto jsem v politice.

To je můj stručný životopis, o zájmech psát nebudu, není to důležité. Důležité je, že chci v politice reprezentovat dolních deset miliónů a nikoli ty, co nosí v náprsní kapse zlatá plnicí pera.

Voda (zatím) zachráněna, ale ANO to nevzdá

25. srpna 2016

Ministr životního prostředí Richard Brabec z ANO chystal významné zdražení vody pro domácnosti. Po jednoznačném tlaku sociální demokracie zatroubil na ústup, či spíše útěk. Takzvaný vodní zákon stáhnul z jednání vlády.

Otázka zní, na jak dlouho. Pan ministr sice prchal jako pověstný kardinál Julián Cesarini z bitvy u Domažlic, jenže podobně jako křižáci do Čech, tak i on se vrátí. Správná otázka totiž zní, proč se bez boje vzdal, proč nešel svůj názor hájit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a proč, když chtěl zdražit českým domácnostem vodu o stokoruny (v podstatě uvalit na vodu novou daň), to nezkusil zákonodárcům vysvětlit. Jasná odpověď je jednoduchá. Protože by svůj boj o obsah peněženek obyvatel vedl přesně před podzimními volbami.

Z čehož ale plyne jednoduché poučení. Pan ministr Richard Brabec sice mluví o koaličních jednáních a rozsáhlých konzultacích tak, aby byl zákon „ve shodě dotvořen", bude se ale chovat stejně, jako při první přípravě předpisu. Tehdy se na cizí názory nijak neohlížel. Ředitel firmy ANO Andrej Babiš mu nalinkoval úkol vytahat z obyvatelstva peníze za každou cenu, ministr Brabec si přečetl rozkaz a konal.

Jakmile odpadne nebezpečí, že projednávání protilidového zákona o vyšším zdanění vody nepoškodí takzvané „hnutí" v krajských a senátních volbách, v tu chvíli se nám předpis vrátí zpět a bude vypadat hodně podobně, jako současná verze. Skoro bych řekl, že bude platit přímá úměra – čím lepšího výsledku podnikatelský projekt ANO ve volbách dosáhne, tím vyšší zdanění vody bude navrženo.

V důvodové zprávě vodního zákona se ministr Brabec pustil do propočtů dopadů této daně na obvyklou čtyřčlennou českou rodinu. Došel k tomu, že to bude 70 korun ročně. Chtěl jsem ho dotáhnout silou mocí na zasedání zemědělského výboru, dát mu tabuli a křídu, aby nám to tam osobně vypočítal, protože střízlivé odhady odborníků hovoří o 700 korunách ročně. Tomu se samozřejmě pan ministr raději vyhnul, protože by nutně byl za hlupáka. Na podzim voliči mimo jiné rozhodnou, zda se pan ministr vrátí do parlamentu jako arogantní představitel úspěšné politické firmy, který má mandát brát peníze, komu bude chtít, nebo zda mu spadne hřebínek a veřejnost ho donutí nekrást „legálně" občanům z peněženky.

Někdo by mohl říci, že těch 700 korun ročně není závratná suma. Pro řadu lidí opravdu není. Jenže pro mnoho našich spoluobčanů je to hodně peněz. A politika ANO sestává z takového nenápadného, ale soustavného braní po desetikorunách, po stovkách – jenže dohromady jsou to rázem tisíce a desítky tisíc.

On totiž i ten vodní zákon tak, jak ho navrhuje ANO a Richard Brabec, není jenom zvýšení poplatku za čerpání podzemních vod (což je v podstatě „daň z vody" a jde o těch sporných 70 nebo 700 korun na rodinu a rok). Navrhují se zde často dryáčnické poplatky za vypouštění vyčištěné vody, zvyšují se poplatky za znečišťující látky v odpadních vodách, nebo se snižují limity za bezplatný odběr a vypouštění. Některé parametry pro čištění vod jsou nastaveny jako naprosto nesplnitelné (nevymlouvejme se na EU – jsou daleko přísnější, než určuje Brusel) a výsledkem by bylo, že kterákoliv obec či provozovatel čistírny by v podstatě platit soustavnou pokutu – co období, to platba. Neboť při stávajících technologiích, i těch v podstatě nejlepších, by nebylo možné dostát požadavku pana ministra Brabce. A co se stane v takovém případě? No samozřejmě se tyto pokuty přenesou do ceny vody. A tady již mluvíme opravdu o stovkách a tisících korun na rodinu.

Jsou tam i další podivné věci. Zákon například likviduje naprosto precizně fungující systém kontroly kvality vody prostřednictvím nezávislých akreditovaných laboratoří a přenáší ho zprostředkovaně přes jednotlivá povodí na stát. Proč? Aby nebyl nikdo, kdo by řekl, že pomocí finty s nesplnitelnými parametry se ze systému našich vodovodů a kanalizací tahají do státní kasy stovky milionů korun? A že tyto stovky milionů nakonec zaplatí občané?

Kapitulace ministra Brabce v jeho bitvě o vodní zákon je pouze dočasná. Skutečný boj začne až po podzimních volbách, a sice s nadsázkou, ale pouze malou, je tedy možné říci, že svou krajskou a senátní volbou budou občané rozhodovat i o ceně, jakou platí za vodu.

Hlas pro ANO znamená vyšší daň z vody!

Ladislav Velebný, místopředseda Zemědělského výboru PSP ČR

 

Názor Vítězslava Štefla, kandidáta do senátu v Ústeckém okresu, na naše cyklostezky;-)

 

Labská cyklostezka má už dnes, aniž by byla dostavěna, mezinárodní význam. Především v těchto letních dnech zde můžeme potkat třeba německé nebo holandské cykloturisty. Jsem si vědom, že je třeba v našem okrese dobudovat její infrastrukturu. Mrzí mě to, že její olšinská část, vedoucí podél silnice, je špatně udržovaná a všudypřítomný nezametený štěrk a absence informačních cedulí v cizím jazyce nejsou rovněž dobrou vizitkou. Je to ale určitě výzva do budoucna. Třeba nedostatek ubytovacích kapacit může být výzvou pro místní samosprávy obcí, kterými cyklostezka prochází. Je to příležitost spojit Prahu s Baltsķým mořem a mít možnost dojet až k moři ekologicky a hlavně po svých. Stejně tak už dnes může sloužit i nám méně zdatným Ústečákům, Velkobřezňákům a Malobřezňákům k hezkým vyjížďkám! 

15 důležitých věcí, které se nám podařilo změnit v roce 2015

 

Přečtěte si seznam 15 důležitých věcí, které se nám podařilo změnit v roce 2015.

1. Snížení nezaměstnanosti
Meziročně vzniklo více než 80 tisíc nových pracovních míst. Spolu s Německem patří Česká republika mezi dvě země s vůbec nejnižší nezaměstnaností v EU.

2. Růst ekonomiky o více než 4 % 
Po letech zaostávání a stagnace se opět začínáme přibližovat k vyspělejším státům EU. Česká ekonomika rostla nejrychleji od roku 2007, v rámci EU jsme, pokud jde o rychlost hospodářského růstu, na druhém až třetím místě. Předběhli jsme letos i Polsko a Slovensko, které v minulosti rostly zpravidla rychleji.

3. Zvýšení mezd
Důležité je, že se konečně začaly zvyšovat i mzdy, reálně v roce 2015 porostou o více než 3 %. Platy rostou i ve veřejném sektoru. Ve zdravotnictví se zvýšily tarifní platy o 5 %, u hasičů, policistů nebo učitelů o 3,5 % (od 1. listopadu 2014). Růst mezd ovlivní pozitivně valorizaci penzí v roce 2017.

4. Čerpání evropských fondů
V letech 2013¬–14 patřila naše země mezi nejhorší státy, pokud jde o schopnost čerpat evropské dotace. Díky opatřením přijatým po nástupu naší vlády se to v roce 2015 radikálně změnilo. Spolu se Slovenskem čerpáme letos nejrychleji. Pomáhá to mimořádným způsobem i hospodářskému růstu. Byly už také vypsány první výzvy z nových operačních programů, to umožní rychlý rozběh využití nových EU fondů už v příštím roce.

5. Zvýšení minimální mzdy
Od prvního ledna 2015 se minimální mzda zvýšila o 700 korun. K dalšímu zvýšení o stejnou částku dojde k 1. 1. 2016. Zvyšuje se tak motivace pracovat, protože výše základních sociálních dávek (např. existenčního minima) se nezměnila.

6. Zrušení poplatků ve zdravotnictví
Od 1. 1. 2015 se definitivně zrušily hotovostní platby u lékaře a za recept. Protože nebyly obnoveny platby v nemocnicích (které se z více než poloviny v minulosti týkaly seniorů), poslední poplatek zůstal za využití pohotovosti.

7. Zrušení druhého pilíře, zvýšení podpory spoření ve třetím pilíři
Definitivně byl zrušen neúspěšný tzv. druhý pilíř, zavedený Nečasovou vládou. Naspořené prostředky lidem zůstanou. Naopak byla zvýšena daňová podpora úspor ve třetím pilíři a rozšířena možnost spoření i pro děti.

8. Snížení zdanění léků a knih
Od 1. 1. 2015 se snížila sazba DPH, kterou jsou zatíženy léky a knihy z 15 % na 10 %.

9. Snížení daní pro rodiny s více dětmi 
V roce 2015 se zvýšila roční sleva na dani z příjmů na druhé dítě o 2 400 Kč a na třetí a každé další dítě o 3 600 Kč.

10. Platí zákon o státní službě
V letošním roce začal v plném rozsahu platit 13 let odkládaný zákon o státní službě. Měl by zajistit nestrannost státní správy a posílit kvalitu jejího fungování. Omezuje zásahy do odborné části státního aparátu, spojené s politickými změnami. Týká se celkem 69 tisíc státních zaměstnanců.

11. Zveřejňování smluv
Byl přijat zákon, který poprvé zajistí zveřejňování smluv, které uzavírají zdravotní pojišťovny s poskytovateli péče. Schválen byl také zákon o registru smluv, který v jednotném registru zajistí zveřejňování velké většiny smluv, uzavíraných ve veřejném sektoru. Většina státních úřadů začala již nyní zveřejňovat smlouvy s plněním nad 50 tisíc Kč.

12. Vyšší zdanění hazardu
Koalice i přes silný odpor hazardní loby prosadila diferencované zvýšení sazeb pro zdaňování všech hazardních her. Začne platit od 1. 1. 2016.

13. Zvýšení rozpočtu policie, armády a tajných služeb
Vzhledem ke zhoršení bezpečnostní situace v okolí EU vláda přijala několik rozhodnutí, které povedou v příštích letech k výraznému rozpočtovému posílení bezpečnostních složek státu. Zvýší se počty policistů i profesionálních vojáků. V důsledku zvýšené aktivity teroristů v Evropě se posílí kapacity všech tří tajných služeb.

14. Konec účelového propouštění učitelů
Novela zákona o pedagogických pracovnících zabrání tomu, aby byli učitelé ze škol účelově propouštěni na prázdniny, jak se tomu často dělo v minulosti.

15. Nové rozdělování peněz na sport
Ministerstvo školství letos zahájilo nový program, který zajistí přímé poskytnutí státní dotace (bez mezičlánků) na činnost několika tisíců sportovních oddílů a jednot, pracujících s dětmi. Pro rok 2016 se díky vyjednáváním v roce 2015 meziročně navýšily prostředky na podporu sportu o 750 milionů korun.

Jaroslav Foldyna o svých plánech pro krajské volby

foldyna

Od krajských voleb očekávám restart důvěry lidí v politickou reprezentaci kraje. Reprezentaci, která zlepší život lidí v našem kraji. K tomu je potřeba, aby vláda uvolnila významné prostředky do našeho kraje. Jednou ze zásadních věcí, kterou bychom chtěli prosadit je snížení nákladů na dojíždění. Pro seniory od 70 let prosadím jízdné zdarma a pro další skupiny obyvatel, zejména pro děti a studenty zařídím výrazné slevy ze stávající ceny jízdného na dojíždění do škol. Dále budu spolupracovat s odbory na téma „Konec levné práce“.

Pracovat se totiž musí vyplatit. Vyhodnotíme bezpečnostní rizika včetně extrémismu, organizovaného zločinu i rizik spojených s nekontrolovanou migrací a navrhneme konkrétní opatření, jak jim efektivně čelit. Budeme aktivně uplatňovat nástroje prevence kriminality, zvláště v sociálně vyloučených lokalitách abychom se nemuseli bát pouštět svoje děti ven. Budeme usilovat o to, aby investoři mířili prioritně do Ústeckého kraje tak, že jim nabídneme potřebné pozemky, prioritně tzv. brownfieldy. Nekompromisně budeme bojovat proti obchodu s chudobou a existenci ubytoven s neadekvátními podmínkami. Jak se na volby chystám? Již dnes jednáme s premiérem o problémech, které je třeba řešit. Ať je to v otázkách zaměstnanosti, o narovnání tzv. oblasti v sociální sféře, která je mnohdy neefektivní a je zneužívána, nebo o bezpečnostních otázkách spojených s neustále se stupňující migrační krizí. Největším soupeřem je demagogie populistů, která straší lidi.

Jaroslav Foldyna, lídr kandidátky ČSSD v Ústeckém kraji

Výsledky hlasování pro volby do krajských zastupitelstev - referendum

Ústecký kraj 4. 4. 2016 45,27 %

Jaroslav Foldyna

50,66 %

509/55

Krajské volby 2016

 

 

video návod https://www.youtube.com/watch?v=b10D7fjYjBo

 

Návod pro Korespondenční hlasování v Ústeckém kraji.

 

Na základě výsledku korespondenčního referenda, máte možnost hlasovat a vyjádřit se k tomu, jak bude vypadat kandidátní listina ČSSD v Ústeckém kraji.

Doporučeným dopisem obdržíte hlasovací lístek, podrobný návod a vzor jak hlasovat, oranžovou a zelenou obálku.

 

1) Úprava volebního lístku, volba lídra, navržen pouze jeden kandidát na lídra:

Zakroužkujete slovo ,,ANO“ a přeškrtnete křížkem slovo ,,NE“ v  případě, že souhlasíte s návrhem; v opačném případě, kdy nesouhlasíte s návrhem, zakroužkujete slovo ,,NE“ a přeškrtnete křížkem slovo ,,ANO“. Neupravíte -li nijak hlasovací lístek na úseku volba lídra, má se za to, že jste pro volbu lídra nehlasoval. Jiná úprava volebního lístku, volebního lídra, než je uvedena, činí volební lístek na úseku volebního lídra neplatným.

 

2)a) Úprava volebního lístku na úseku pořadí kandidátů na kandidátní listině:

Máte možnost rozhodnout se, že souhlasíte s předloženým návrhem kandidátní listiny a pořadím ostatních kandidátů, nebudete provádět žádné změny a hlasovací lístek neupravujete. Hlasovací lístek vložíte do oranžové obálky, kterou zalepíte, vyplníte verifikační lístek, který obsahuje základní údaje, podepíšete, aby bylo zřejmé, že jste hlasoval osobně. Zalepenou oranžovou obálku a verifikační lístek vložíte společně do zelené obálky, zalepíte a vhodíte do poštovní schránky. Česká pošta doručí do Lidového domu, kde se výsledky zpracují.

 

2)b) Úprava volebního lístku na úseku pořadí kandidátů na kandidátní listině:

Pokud chcete provést změny v pořadí jednotlivých kandidátů. Máte možnost 4 kandidáty podpořit. Preferenční hlasy můžete uplatnit kroužkováním, zakroužkujete číslo před jejich jménem, ostatní čísla před jmény kandidátů přeškrtnete. (Kroužkujete pouze 4 kandidáty a ostatní čísla před kandidáty přeškrtnete, jinak je hlasovací lístek neplatný).

Hlasovací lístek vložíte do oranžové obálky, kterou zalepíte, vyplníte verifikační lístek, který obsahuje základní údaje, podepíšete, aby bylo zřejmé, že jste hlasoval osobně. Zalepenou oranžovou obálku a verifikační lístek vložíte společně do zelené obálky, zalepíte a vhodíte do poštovní schránky. Česká pošta doručí do Lidového domu, kde se výsledky zpracují.

 

Korespondenční volba je zcela anonymní před otevřením oranžové obálky a sčítání hlasů, budou oddělené verifikační lístky od hlasovacího lístku.

Není možné, aby byl při sčítání hlasovací lístek spojen s verifikačním lístkem.

 

 

Náš nový billboard

15. března 2016

V rámci naší kampaně "Dva roky ve vládě" jsme zveřejnili nový billboard. Jsme rádi, že vás naše kampaň zaujala.

Máme taky doprovodné video: Objevilo se v pondělí 10. března 2016 a za pouhý týden mělo přes 35 tisíc zhlédnutí, celkově kampaň lákající stránky kampaně www.srdcebijevlevo.cz zobrazilo přes 8 milionů zařízení, celkově šlo o více než 31 milionů zobrazení a logo ČSSD lidé viděli přes 15 milionů minut.

„Jsme rádi, že se lidé na internetu o naši práci zajímají a pozitivně ji hodnotí, odpovědí na kampaň Dva roky ve vládě jsou převážně kladné emaily nebo konkrétní dotazy občanů,“ řekl Bohuslav Sobotka s tím, že o kampaň je zájem především mezi lidmi ve věku 25 až 44 let.

Podle jeho slov to ukazuje na skutečnost, že kampaň na internetu byla zvolena správně a dostala se i k cílovým skupinám, které nejsou typickými voliči sociální demokracie.

obrázek